"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Odpovědi na některé otázky


Kapitola 1: VLIV PROROKŮ NA VÝVOJ LIDSTVA
Část první

VLIV PROROKŮ NA VÝVOJ LIDSTVA


1

PŘÍRODA JE OVLÁDÁNA JEDNÍM VŠEOBECNÝM ZÁKONEM


PŘÍRODA je takový stav, taková realita, která napohled spočívá v životě a smrti nebo jinými slovy ve vzniku a zániku všech věcí.
Příroda podléhá absolutní organizaci, určeným pravidlům, celkovému uspořádání a hotovému plánu, od něhož se nikdy neodchýlí. Zkoumáte-li pečlivě a pozorně nejmenší viditelný atom až po taková veliká tělesa existujícího světa, jako je Země nebo Slunce nebo další velké hvězdy a zářivé sféry, ať už se díváte na jejich uspořádání, složení, podobu nebo pohyb, zjistíte, že všechny jsou nanejvýš organizované a řídí se jediným zákonem, od něhož se nikdy neodchýlí.
Díváte-li se však na Přírodu samotnou, vidíte, že nemá žádnou inteligenci, žádnou vůli. Například přirozeností ohně je hořet; hoří bez vůle nebo inteligence. Přirozenou vlastností vody je tekutost; teče bez vůle či inteligence. Přirozeností Slunce je záření; svítí bez vůle nebo inteligence. Přirozeností páry je stoupat; stoupá bez vůle či inteligence. Je tedy jasné, že přirozený pohyb všech věcí je nucený; neexistuje svobodný pohyb kromě pohybu zvířat a především pohybu člověka. Člověk je schopen odolávat a stavět se Přírodě na odpor, protože objevuje složení věcí a jeho prostřednictvím ovládá síly Přírody. Všechny jeho vynálezy byly uskutečněny díky tomu, že objevil složení věcí. Vynalezl například telegraf, který umožňuje komunikaci mezi Východem a Západem. Je tedy zřejmé, že člověk vládne Přírodě.
Když tedy vidíte existenci takového uspořádání soustav a zákonů, můžete pak tvrdit, že všechny jsou výsledkem Přírody, když Příroda nemá ani inteligenci ani vnímavost? Jestliže ne, stává se zřejmým, že tato Příroda, která není nadána ani vnímavostí ani inteligencí, je v moci Všemohoucího Boha, jenž je Vládcem světa Přírody, způsobuje, že Příroda projevuje, cokoli si On přeje.
Lidský život je součástí tohoto světa bytí a představuje jeden z aspektů Přírody. Z tohoto hlediska je člověk větví a Příroda kořenem. Mohou pak vůle a inteligence a dokonalosti, které existují ve větvi, chybět v kořeni?
Příroda je tedy ve své podstatě v moci Boha, který je Věčný Všemohoucí: udržuje Přírodu v mezích přesných předpisů a zákonů a vládne jí.1
Autor: ‘Abdu’l-Bahá - Kategorie: Bahá'í-základní knihovna - Strany: 0 - Kapitoly: 10
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz