"... ponořte se do tohoto Oceánu, v jehož hlubinách se
ukrývají perly moudrosti a promluvy ..."
Bahá'u'lláh
Hledání
Rozšířené

Kategorie
  Bahá'í
   Bahá'í studie
   Bahá'í-základní knihovna
   Kompilace
 

Skrytá slova


Stránky knihy:

Strana 6 - Kapitola 4: Ó synu člověka! Ó synu…Strana 7 - Ó synu ducha! Není pro tebe míru, leda by…Strana 8 - Ó synu ducha! Stvořil Jsem tě bohatého,…Strana 9 - Ó synu světla! Zapomeň na všechno kromě…Strana 10 - Ó synu člověka! Na strom zářivé slávy…Strana 11 - zabývat se chybami druhých? Kdokoliv tak činí,…Strana 12 - neohlášena a budeš povolán vydat počet ze svých…Strana 13 - Ó synu člověka! Nezbavuj se mého nádherného…Strana 14 - Ó synu bytí! Zmiňuj se o Mne na Mé zemi,…Strana 15 - očích výše než stvoření vesmíru a světlo…Strana 16 - Ó synu člověka! V blahobytu nejásej, a…Strana 17 - Ó synu člověka! Daruj Mé bohatství Mým…Strana 18 - představami a neplodným sněním. Jak dlouho ještě…Strana 19 - Ó děti božské neviditelné podstaty! Bude…Strana 20 - Ó vy synové ducha! Vy jste Má klenotnice,…Strana 21 - Část II. - Z perštiny Ve jménu Mocného,…Strana 22 - Ó synu spravedlnosti! Kam může jít milenec,…Strana 23 - se Mnou. Očisti své srdce plamenem ducha a pospěš…Strana 24 - Ó člověče dvojího vidění! Zavři jedno…Strana 25 - Ó druzi! Brány, které se otevírají na…Strana 26 - byste pak hned v této chvíli se rozpomněli na…Strana 27 - Jsem pro tebe nehynoucí slávu, ale tys pro sebe…Strana 28 - vycházející před rozbřeskem, která se zdá…Strana 29 - Ó podstato žádostivosti! Po mnoho úsvitů…Strana 30 - e zarmoucen nad tvým údělem vrátil se,…Strana 31 - Ó přebývající v Mém ráji! Rukama milující…Strana 32 - V první řádce Desky je zaznamenáno a psáno, a…Strana 33 - Ó synu Mé služebnice! Kdybys na vlastní…Strana 34 - neposkvrněnou, srdcem nezkaženým a s čistými…Strana 35 - Ó děti žádostivosti! Odložte šat marnivosti…Strana 36 - Ó synu mé služebnice! Nermuť se chudobou…Strana 37 - mezi hledajícím a předmětem jeho touhy, mezi…Strana 38 - Ó synu prachu! Střez se! Nekráčej s bezbožnými…Strana 39 - vína jednoty k pomyjím nečistoty a spokojen pohárem sStrana 40 - Ó vzbouřenci! Má shovívavost vás povzbudila…Strana 41 - Ó děti Adamovy! Svatá slova a čisté dobré…Strana 42 - ani stopy. Ač Jsem to věděl, čekal Jsem a neodhalil…Strana 43 - cvrlikající ve větvích; dokud je ptáčník nesvrhne…Strana 44 - kromě jednoho. Na její naléhání bylo proneseno…Strana 45 - Proto je důležité, aby každý z vás se přičiňoval…Strana 46 - a ***** Vydavatel: Národní duchovní…
Autor: Bahá’u’lláh - Kategorie: Bahá'í-základní knihovna - Strany: 46 - Kapitoly: 4
© Erfán & phpRS Bahá’í index-cz