"... merüljetek bele ezen Óceánba, melynek mélyén a
bölcsesség és szavak gyöngyei rejteznek..."
Bahá'u'lláh
Keresés
Részletes keresés

Kategorie
  Bahá’í
    Bahá’u’lláh
    ‘Abdu’l-Bahá
   Az Igazságosság Egyetemes Háza
   Bahá’í Nemzetközi Közösség (ENSZ iroda)
   Összeállítások
   Ruhi és serdülő könyvek idézetei
   Shoghi Effendi
   Tanmesék gyermekeknek
   Vegyes
 

Bahá'í dalok, dalszövegek 80 db


PDF formatum

Bahá'í dalok, dalszövegek (80)

Tartalom

1. Bahá'í imák (21)
1.1. Ó Istenem, ó Istenem! Egyesítsd szolgáid szívét...
1.2. Hatalmadra szólítlak, ó Istenem!...
1.3. Ó Istenem, Uram, Mesterem! Bocsásd meg nékem...
1.4. Áldott az a pont...
1.5. Mondd: Isten a Legfőbb Megelégítő...
1.6. Ó, Istenem, vezess, és oltalmazz engem...
1.7. Adja Isten, hogy az egység fénye...
1.8. Van-e eltávolítója a nehézségeknek...
1.9. Ó, Uram! Engedd meg, hogy a föld minden népe...
1.10. Ó Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet!...
1.11. Ó Uram! Hozzád térek menedékért...
1.12. A Te Neved az én gyógyulásom...
1.13. Menedékedben ébredtem, ó Istenem...
1.14. Ó, Uram, Istenem, én szerettem!...
1.15. Ó, Uram, Istenem, szívem vágya!Mily nyelv mondhatná el...
1.16. Istenem, Imádottam, Királyom, Vágyam!
1.17. Alláh'u'Abhá...
1.18. Mikor a szeretet tüze lobog...
1.19. Istenem! Legyen szépséged az élelmem...
1.20. Ó, Uram! Ó, Uram! Kicsiny gyermek vagyok.
1.21. Isten elégséges nekem...

2. Megzenésített bahá'í szentszövegek (32)
2.1. Ó, szellem fia! Első tanácsom ez...
2.2. Örömöm telt a teremtésedben...
2.3. Ó, lét fia! Szeress Engem, hogy szerethesselek...
2.4. Ó, lét fia! Erős vár az Én szeretetem...
2.5. Te vagy az én erős váram...
2.6. Ó, lét fia! A hatalom kezével alkottalak...
2.7. Sokat várok tőled, nem feledheted...
2.8. Ó, ember fia! Ne tagadd meg, ha szolgám...
2.9. Ó, lét fia! Adj számot magadnak...
2.10. Ó, fia a magasztosnak! Én a halált az öröm követeként...
2.11. Ó, szellem fia! A fény örömhírével üdvözöllek...
2.12. Ó, ember fia! Alázkodj meg Előttem...
2.13. Ó, ember fia! Jele vagyon mindennek...
2.14. Szíved fáklyáját az Én hatalmam keze...
2.15. Ó fivérem! Figyelj az Én gyönyörű szavaimra...
2.16. Ne szomorkodj, csak ha távol vagy Tőlünk...
2.17. Igazság fia! Hová mehet a szerelmes...
2.18. Ó, ember fia! Aki igazán szeret, vágyódik a megpróbáltatásra...
2.19. A megpróbáltatás, amelyet rád mérek...
2.20. Ó, kétféleképpen látó ember! Csukd be az egyik szemed...
2.21. Ó, föld fia! Ha Engem akarsz...
2.22. Ó, ember fia! Érd be Velem, és ne keress más segítőt...
2.23. Ó, lét fia! Ha szegénységbe jutsz, ne légy szomorú...
2.24. Ó, lét fia! Szíved az Én otthonom...
2.25. Ó, barát! Csak a szeretet rózsáját ültesd szíved kertjébe...
2.26. Tudjátok-é vajon miért teremtettünk benneteket...
2.27. Fészkét keresi a madár...
2.28. Örülj szíved vidámságának...
2.29. Csillagok vagytok a megértés mennyboltján...
2.30. Vigyázz, ó, Bahá népe, vigyázz...
2.31. Szítsd fel a szerelem tüzét...
2.32. A kedvesen szóló nyelv...

3. Egyéb bahá'í dalok (22)
3.1. Cseppjei vagyunk egy óceánnak, levelei egy fának...
3.2. Isten egy, az ember egy, minden vallás egy...
3.3. Bahá'í gyerekek vagyunk...
3.4. Isten hozott testvér...
3.5. 844-ben...
3.6. A Ridván Kertben
3.7. Nézzétek a gyertyát...
3.8. E napon Bahá’u’lláh...
3.9. Isten itt van én mellettem...
3.10. A fénykép előttem...
3.11. Az Igazság az út...
3.12. Ó, dicsőség királya...
3.13. Örvendj, örvendj...
3.14. Adnád-e szíved Bahá’u’lláh-nak?...
3.15. Noé, Ábrahám, Krishna...
3.16. Ne várj ma haza, édesapám...
3.17. Csodálatos ember vagy...
3.18. Szeresd, szeresd embertársadat!
3.19. Bátorrá tégy!
3.20. Világ, világ, világ...
3.21. Kármel királynője
3.22. Vesd rám Fényedet, Bahá'u'lláh...


4. Nem bahá'í eredetű dalok Istenről (5)
4.1. Miatyánk, ki a mennyekben vagy...
4.2. Ahogy a szarvas a hűs forrásvíz után...
4.3. Te vagy oltalmazóm...
4.4. Ó, Isten, imádlak én...
4.5. Dal a szeretetről

Bahá'í dalok, dalszövegek

1.1.

Ó Istenem, ó Istenem! Egyesítsd szolgáid szívét,

és tárd fel nékik a Te nagy célodat.

Engedd, hogy kövessék, parancsolataidat,

és tartsanak ki a Te törvényed mellett!

Segítsd őket, ó, Uram, igyekezetükben,

s adj erőt nékik, hogy szolgálhassanak Téged!

Ó Isten, ne hagyd magukra őket,

de vezéreld lépéseiket,

a Te mindentudásod fényével,

és vidítsd fel szívüket szereteteddel!

Valóban, Te vagy az ő Oltalmazójuk és Uruk.


O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants
and reveal to them Thy great purpose.
May they follow Thy commandments
and abide in Thy law.
Help them, O God, in their endeavor,
and grant them strength to serve Thee.
O God! Leave them not to themselves,
but guide their steps by the light of Thy knowledge,
and cheer their hearts by Thy love.
Verily, Thou art their Helper and their Lord.
1.2.

Hatalmadra szólítlak, ó Istenem!

Ne érjen engem semmi rossz a próbák idején,

és a hanyagság pillanataiban

vezéreld lépteim egyenesen sugallatoddal.

Te vagy az Isten, hatalmas vagy Te

azt tenni, amit csak kívánsz.

Akaratodnak senki ellent nem állhat,

sem Célod nem keresztezi senki.I adjure Thee by Thy might, O my God!
Let no harm beset me in times of tests,
and in moments of heedlessness
guide my steps aright through Thine inspiration.
Thou art God, potent art Thou
to do what Thou desirest.
No one can withstand Thy Will
or thwart Thy Purpose.
1.3.

Ó Istenem, Uram, Mesterem!

Bocsásd meg nékem, kérlek,

ha más örömöt keresek, mint a Te szereteted,

más vigasztalást, mint közelséged.

Dicsőség Néked, ó Uram. 3x

Parancsoddal bárkit, akit kívánsz,

győzedelmessé teszel

a mennyei, és a földi, és a kettő közötti

seregek segítségével.

Te vagy a Legfőbb Úr, az Örök Igazság,

a Legyőzhetetlen erő Ura,2x

Dicsőség Néked, ó Uram!3x

O my God, O my Lord, O my Master!
I beg Thee to forgive me
for seeking any pleasure save Thy love,
or any comfort except Thy nearness.
Praised art Thou, O Lord!
At Thy behest Thou dost render victorious
whomsoever Thou willest,
through the hosts of heaven and earth and whatsoever
existeth between them.
Thou art the Sovereign,
the Eternal Truth, the Lord of invincible might.
1.4.

Áldott az a pont, az a ház, az a hely,

és a város, és a szív, és a hegy is,

és a szárnyék, és a lak, és a völgy,

és a táj, és a víz, és a sziget, és a rét is.

II: Hol Isten nevét említék, és zengék dicséretét. :IIBlessed is the spot, and the house, and the place,

and the city, and the heart, and the mountain,

and the refuge, and the cave, and the valley,

and the land, and the sea, and the island,

and the meadow

II: where mention of God hath been made,

and His praise glorified. :II


1.5.

Mondd: Isten a Legfőbb Megelégítő

és senki más a földön és egen meg nem elégíthet,

mert bizony, Ő önmagában

a Tudó, Fenntartó, a Mindenható.Say: God sufficeth all things above all things,

and nothing in the heavens or the earth

but God sufficeth.

Verily, He is in Himself

the Knower, Sustainer, the Omnipotent.
1.6.

Ó, Istenem, vezess, és oltalmazz engem.

Tégy sugárzó lámpássá, és ragyogó csillaggá.

Te vagy a Hatalmas és Erős.
O God! Guide me, protect me,

illumine the lamp of my heart

make of me a brilliant star.

Thou art the Mighty and the Powerful.


1.7.

Adja Isten, hogy az egység fénye

ragyoghassa be az egész földet,

és az Istené a királyság jele

fényeskedjék minden nép homlokán.

Bahá’u’lláh

Adja Isten (6X)
God grant that the light of unity

may envelop the whole earth,

and that the Seal „the Kingdom is God's”

may be stamped upon the brow of its peoples,

Of all its peoples!

God grant (6X)
1.8.

Van-e eltávolítója a nehézségeknek Istenen kívül?

Mondd: Dicsőség Istennek, Ő az Isten.

Mindenek az Ő szolgái, és követik parancsolatait.Is there any Remover of difficulties save God?

Say: Praised be God! He is God!

All are His servants, and all abide by His bidding!
1.9.

Ó, Uram! Engedd meg,

hogy a föld minden népe beléphessen

Hited Paradicsomába,

úgy, hogy teremtett lény ne maradjon

jótetszésed határain kívül.

Te öröktől fogva hatalmas vagy azt tenni,

ami Néked tetszik,

és magasztosan állsz minden fölött, mit csak kívánsz.O Lord! Enable all the peoples of the earth
to gain admittance into the Paradise of thy Faith,
so that no created being may remain
beyond the bounds of Thy good-pleasure.
From time immemorial Thou hast been potent to do what pleaseth thee and transcendent above whatsoever thou desirest.1.10.

Ó Istenem! Üdítsd és vidítsd fel lelkemet!

Tisztítsd meg szívemet! Gyújts fényt elmémben!

Minden ügyemet a Te kezedbe helyezem.

Te vagy az Irányítóm és Menedékem.

Nem leszek többé bánatos, és gondterhelt,

hanem boldog és vidám.

Nem leszek többé tele félelemmel, és aggodalommal.

Ó Uram! Nem foglalkozom ezentúl

az élet kellemetlen dolgaival. Óóóóóó, óóó!

Ó Isten, Te jobb vagy hozzám, mint én önmagamhoz.

Néked szentelem életemet,

ó Uram, ó Uram, ó Uram, óóóóóó, ó Uram!

O God! Refresh and gladden my spirit.
Purify my heart. Illumine my powers.
I lay all my affairs in Thy hand.
Thou art my Guide and my Refuge.
I will no longer be sorrowful and grieved;
I will be a happy and joyful being.
I will no longer be full of anxiety,
nor will I let trouble harass me and
I will not dwell on the unpleasant things of life.
O God! Thou art more friend to me than I am to myself.
I dedicate myself to Thee, II: O Lord :II (4X)
1.11.

Ó Uram! Hozzád térek menedékért,

és a Te jeleidre figyelmez szívem.

Ó Uram! Utazzak bár vagy légyek otthon,

pihenjek, vagy dolgozzak,

Te Beléd helyezem teljes bizodalmam,

Te Beléd helyezem teljes bizodalmam, Te Beléd.

Nyújtsd nékem hát a Te elégséges segítséged,

hogy mindentől függetlenné váljak,

II: ó Te, Kinek irgalma felülmúlhatatlan :II 2x

Add ki részemet Tetszésed szerint, ó Uram;

és tedd, hogy megelégedjek azzal,

amit nékem rendeltél, azzal, amit nékem rendeltél.

II: Tiéd minden hatalom a parancsolásra. :II 4x, a Tiéd.

Oh Lord! Unto Thee I repair for refuge
and towards all Thy signs I set my heart.
Oh Lord! Whether travelling or at home
and in my occupation and in my work
II: I lay my trust, my whole trust in Thee :II (2X), in Thee.
Aid me then with Thy sufficing help
so as to make me independent of all things.
II: Oh Thou, Who art unsurpassed in Thy mercy :II(2X)
Bestow upon me my portion, oh Lord,
as Thou pleasest and cause me to be satisfied
II: with whatsoever Thou hast ordained for me :II (2X).
II: Thine is the absolute authority :II (4X) to command.
1.12.

A Te Neved az én gyógyulásom, ó Istenem,

és a Rád való emlékezés az én orvosságom.

A Hozzád való közelség az én reménységem,

és az Irántad érzett szeretetem a kísérőm.

A Te irántam való kirgalmad a felépülésem és segítőm

mind ebben, mind pedig az eljövendő világban.

Valóban, te vagy a Legbőkezűbb, a Mindenek Tudója,

a Mindenek Felett Bölcs.Thy name is my healing, O my God,

and remembrance of Thee is my remedy.

Nearness to Thee is my hope,

and love for Thee is my companion.

Thy mercy to me is my healing and my succor

in both this world and the world to come.

Thou, verily, art the All-Bountiful,

the All-Knowing, the All-Wise.

1.13.

Menedékedben ébredtem, ó Istenem,

és illendő annak, ki ezt keresi,

hogy oltalmad Szentélyében

és védőkarod erősségében lakozzék.

Díszítsd benső lényemet, ó Uram,

Kinyilatkoztatásod Hajnalhasadásának ragyogásával,

miként külső lényemet beragyogja

pártfogásod reggeli fénye.


I have wakened in Thy shelter, O my God,
and it becometh him that seeketh that shelter to abide
within the Sanctuary of Thy protection
and the Stronghold of Thy defense.
Illumine my inner being, O my Lord,
with the splendors of the Day-Spring of Thy Revelation,
even as Thou didst illumine
my outer being with the morning light of Thy favor.

1.14.

Ó, Uram, Istenem, én szerettem!

Ó, Uram, Istenem, szívem vágya!


Oh, God, my God, my Beloved.

Oh, God, my God, my hearts desire.
1.15.

Ó, Uram, Istenem, szívem vágya!

Mily nyelv mondhatná el köszönetem Neked?


Oh, my God, my heart's desire!
What tongue can voice my thanks,
voice my thanks to Thee?
1.16.

Istenem, Imádottam, Királyom, Vágyam!

Mily nyelv mondhatná el köszönetemet Néked?

Nemtörődöm voltam, s Te felébresztettél.

Elfordultam Tőled,

s Te nagylelkűen segítettél Feléd fordulnom.

Olyan voltam, mint a holt,

s Te az élet vizével megélesztettél.

Hervadoztam, s Te újra életre keltettél

Igéd mennyei folyamával,

mely a Mindenek Felett Irgalmas Tollából áradt.My God, my Adored One, my King, my Desire!
What tongue can voice my thanks to Thee?
I was heedless, Thou didst awaken me.
I had turned back from Thee,
Thou didst graciously aid me to turn towards Thee.
I was as one dead, Thou didst quicken me with the water of life. I was withered, Thou didst revive me
with the heavenly stream of Thine utterance
which hath flowed forth from the Pen of the All-Merciful.1.17.

Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá, Alláh'u'Abhá.1.18.

Mikor a szeretet tüze lobog

hamuvá hamvasztja az a józan ész aratását.

És légy oly állhatatos az Én szeretetemben,

hogy szíved sohse ingadozzon,

mégha az ellenségek kardcsapásai záporoznának is rád

és az egek és a föld is felkelnének ellened.When the fire of love is ablaze,

it burneth to ashes the harvest of reason.

And be thou so steadfast in My love

that thy heart shall not waver,

even if the swords of the enemies rain blows upon thee

and all the heavens and the earth arise against thee.1.19.

Istenem! Legyen szépséged az élelmem,

és jelenléted az italom.

Engedd, hogy akaratodban bízzam,

és hogy tetteim parancsaiddal összhangban legyenek.

Fogadd szívesen szolgálatomat,

és cselekedeteim dicsérjenek Téged.

Engedd, hogy segítséget csak Tőled kapjak,

és otthonom legyen a Te szent lakhelyed.

Te vagy a Nagy Értékű, a Mindig Jelenvaló, a Szeretet.


O my God! Make Thy Beauty to be my food
and let Thy Presence be my drink.
Let my truth be in Thy Will,
and my deeds according to Thy Command.
Let my service be acceptable to Thee,
and my action a praise to Thee.
Let my help come only from Thee, and ordain
my home to be Thy Mansion, boundless and holy.
Thou art the Precious, the Ever-present, the Loving.


1.20.

Ó Uram! Ó Uram! Kicsiny gyermek vagyok.

Táplálj engem kegyelmed emlőjéből,

formálj szereteted kebelében,

taníts útmutatásod iskolájában,

és nevelgess bőséged árnyas udvarában.

Emelj ki a sötétségből, és tégy ragyogó fénnyé;

szabadíts meg a boldogtalanságtól,

és tegyél rózsakerted virágává;

engedd, hogy küszöböd előtt szolgálhassak,

és formáld jellemem és természetem igazságossá;

tégy engem a bőség forrásává az emberi világban

és ékesítsd fejemet az örök élet koronájával!

Bizony, Te vagy az Erős, a Hatalmas, a Látó, a Halló.


O My Lord! O my Lord! I am a child of tender years. Nourish me from the breast of Thy mercy, train me in the bosom of Thy love, educate me in the school of Thy guidance and develop me under the shadow of Thy bounty. Deliver me from darkness, make me a brilliant light; free me from unhappiness, make me a flower of the rose garden; suffer me to become a servant of Thy threshold and confer upon me the disposition and nature of the righteous; make me a cause of bounty to the human world, and crown my head with the diadem of eternal life.
Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Seer, the Hearer.

1.21.

II: Isten elégséges nekem

Ő elégít meg mindent. :II

II: Benne bízzon a bízó,

Őbenne bízzon. :II

Őbenne bízzon.II: God is sufficient unto me,

He is the All-Sufficing. :II

II: Let the trusting trust Him

Let the trusting trust. :II

Let the trusting trust.
2.1.

Ó, szellem fia! Első tanácsom ez: legyen szíved tiszta,

jóságos és sugárzó, hogy ősi uralmad soha el ne múljon,

s mindörökké tartson, mindörökké tartson.O son of spirit! My first counsel is this:
Possess a pure, kindly and radiant heart,
that thine may be a sovereignty
ancient, imperishable and everlasting.
2.2.

Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek.

Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak,

és megtölthessem lelkedet az élet szellemével.

Ó, ember fia! (4X)O son of man! I loved thy creation,
hence I created thee.
Wherefore, do thou love Me,
that I may name thy name
and fill thy soul with the spirit of life.
2.3.

Ó, lét fia! Szeress Engem, hogy szerethesselek.

Ha te nem szeretsz Engem, az Én szeretetem

sehogyan sem érhet el hozzád.

II: Tudd ezt, ó Szolgám. :II (3X)O son of being! Love Me, that I may love thee.

If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee.

II: Know this, O servant. :II (3X)
2.4.

Ó, lét fia! Erős vár az Én szeretetem;

aki oda belép, II: biztonságban van :II

és aki elfordul tőle,

az bizonyosan II: eltéved és elvész. :II

Ó, lét fia! Erős vár az Én szeretetem.
O son of being! My love is My stronghold;
he that entereth therein is safe and secure,
and he that turneth away
shall surely stray and perish.
2.5.

Te vagy az én erős váram.

Lépj be oda, hogy biztonságban lakhass.

Szeretetem tebenned van.

Tudd ezt, II: hogy magad mellett találhass. :II
Thou art My stronghold;
enter therein that thou mayest abide in safety.
My love is in thee,
know it, that thou mayest find Me near unto thee.2.6.

II: A hatalom kezével alkottalak,

és az erőnek ujjaival teremtettelek téged :II

és beléd helyeztem világosságom lényegét.

Elégedj meg azzal, és ne keress kívüle mást,

mert az Én munkám tökéletes,

és az Én parancsom kötelező.

II: Ne firtasd, ne is kételkedj benne. :IIO son of being! With the hands of power I made thee
and with the fingers of strength I created thee;
and within thee have I placed the essence of My light.
Be thou content with it and seek naught else,
for My work is perfect and My command is binding.
Question it not, nor have a doubt thereof.
2.7.

Sokat várok tőled, nem feledheted,

kegyem rád bőven hullik, nem leplezheted.

Szeretetem benned ütött tanyát, nem titkolhatod,

II: világít neked az Én fényem.

Az nem sötétülhet el. :II Ó szellem fia!


Saját lelkemet leheltem beléd,

hogy szerethessél Engem.

Miért hagytál hát el, és kerestél

Rajtam kívül más kedvest?

Csodálatos látomás fia! Miért hagytál hát el?

Csodálatos látomás fia! Miért kerestél más kedvest?
Sokat várok tőled...

My claim on thee is great, it cannot be forgotten.
My grace to thee is plenteous, it cannot be veiled.
My love has made in thee its home, it cannot be concealed. My light is manifest to thee, it cannot be obscured. O son of spirit!
My light is manifest to thee, it cannot be obscured.
I have breathed within thee a breath of My own Spirit,
that thou mayest be My lover. Why hast thou forsaken Me and sought a beloved other than Me? Son of the wondrous vision!
Why hast thou forsaken Me, son of the wondrous vision,
Why hast thou sought a beloved other than Me?
My claim on thee is great...
2.8.

Ó, ember fia! Ne tagadd meg,

ha szolgám bármit is kérne tőled,

mert az ő arca az Én arcom;

légy tehát alázatos Előttem.

Ó, ember fia!O son of man! Deny not

My servant should he ask anything from thee,

for his face is My face;

be then abashed before Me.

O son of man!
2.9.

Ó, lét fia! Adj számot magadnak mindennap,

még mielőtt a nagy számadásra hívnak;

mert váratlanul jő a halál,

és számot kell majd adnod tetteidről.O son of being! Bring thyself to account each day
ere thou art summoned to a reckoning;
for death, unheralded,
shall come upon thee
and thou shalt be called to give account for thy deeds.
2.10.

Ó, fia a magasztosnak!

Én a halált II: az öröm követeként :II (3X)

küldöm hozzád. Miért bánkódsz hát?

Ó, fia a magasztosnak!

Azért II: teremtettem a fényt, :II (3X)

hogy rád ragyogjon.

Miért rejtőzködsz előle?

II: Ó, fia a magasztosnak! :II (3X)O son of the supreme!

I have made death a messenger of joy to thee.

Wherefore dost thou grieve?

I made the light to shed on thee its splendor.

Why dost thou veil thyself therefrom?
2.11.

Ó, szellem fia! A fény örömhírével

Üdvözöllek, üdvözöllek: örvendj!

II: A szentség udvarába hívlak :II

II: Ott lakozzál, hogy békességben élhess :II

II: Mindörökké :II (3X)

Ó, szellem fia!O son of spirit! With the joyful tidings of light

II: I hail thee :II rejoice!

II: To the court of holiness I summon thee :II


II: Abide therein that thou mayest live in peace :II

II: for evermore :II (3X)

O son of spirit!
2.12.

Ó, ember fia! Alázkodj meg Előttem,

hogy kegyesen meglátogathassalak.

Szállj síkra az Én Ügyemért,

hogy még itt a földön II: győzelmet arathass :II (3X)O son of man! Humble thyself before Me,

that I may graciously visit thee.

Arise for the triumph of My cause,

that while yet on earth thou mayest obtain the victory.
2.13.

Ó, ember fia! Jele vagyon mindennek.

A szeretet jele az állhatatosság az Én rendelésemben,

és a türelem a Tőlem jövő megpróbáltatásban.

Az ember számára a szeretet lényege az,

Hogy szívét az Imádott felé fordítsa

És mindentől elszakadva csak Őt imádja

S ne vágyjon semmit csak azt mi az Úr vágya.

Ó, ember fia! Jele vagyon II: mindennek. :IIO son of man! For everything there is a sign.
The sign of love is fortitude under My decree
and patience under My trials.
The essence of love is for man
to turn his heart to the Beloved One,
and sever himself from all else but Him,
and desire naught save that which is the desire of his Lord.
O son of man! For everything there is a sign, everything.2.14.

Szíved fáklyáját az Én hatalmam keze gyújtotta lángra,

ne oltsa azt el az önzés és szenvedély ellenkező szele.

Minden bajod orvossága a Rám való emlékezés,

ezt ne feledd.

Legyen kincsed az Én szeretetem,

szeresd, mint a szemed fényét, mint az életed.

II: Ó, baráttá lett idegen! :II (4X) Ó!The candle of thine heart is lighted by the hand of My power,
quench it not with the contrary wind of self and passion,
the remedy of all your ills is remembrance of Me, forget it not.
Make My love thy treasure and cherish it
even as thy very sight and life. O befriended stranger!


2.15.

Ó fivérem! Figyelj az Én gyönyörű szavaimra,

és igyál szentségem misztikus forrásából,

mely ajkaimról omlik.

Ó fivérem, figyelj az Én gyönyörű szavaimra,

és igyál szentségem misztikus forrásából.

ll: Szíved tiszta talajába vesd el

isteni bölcsességem magjait,

és öntözd azokat a bizonyosság vizével,

hogy tudásom és bölcsességem jácintja

frissen és zölden

hajtson szíved megszentelt kertjében. :ll


O my brother! Hearken to the delightsome words of My honeyed
tongue, and quaff the stream of mystic holiness from My sugar-
shedding lips. Sow the seeds of My divine wisdom int he pure soil
of thy heart, and water them with the water of certitude, that the
hyacinths of My knowledge and wisdom may spring up fresh and
green int he sacred city of thy heart.
2.16.

II: Ne szomorkodj,

csak ha távol vagy Tőlünk (Tőlünk):II

II: Ó, ember fia! :II

II: És ne örvendezz,

csak ha közeledsz Felénk (Felénk) :II

II: És visszatérsz Hozzánk. :II

És II: visszatérsz :II (3X) Hozzánk.II: Sorrow not save that thou art far from Us,

(far from Us). :II

II: O son of man! :II

II: Rejoice not save that thou art drawing near,
(drawing near) :II

II: and returning unto Us.:II

And II: returning :II (3X) unto Us.
2.17.

Igazság fia! Hová mehet a szerelmes,

ha nem kedvesének hazájába,

és mely kereső lel nyugalmat távol szíve vágyától?

Az igaz szerelmesnek egyesülés élet,

és elválás halál.

Lelkét türelmetlenség gyötri,

és szívében nem lakik béke.

Ezer életről mondana le,

hogy II: szerettéhez:II siessen.

II: Szerettéhez :II (4X) siessen.


O son of justice! Whither can a lover go

but to the land of his beloved?

And what seeker findeth rest away from his heart's desire?

To the true lover reunion is life, and separation is death.

His breast is void of patience and his heart hath no peace.

A myriad lives he would forsake to hasten to the abode of his

II: his, his beloved :II

2.18.

Ó, ember fia!

Aki igazán szeret, vágyódik a megpróbáltatásra;

keresi azt mint lázadó a bocsánatot

és bűnös a kegyelmet.

II: Nánánáná! :IIO son of man!
The true lover yearneth for tribulation
even as doth the rebel for forgiveness
and the sinful for mercy.
2.19.

A megpróbáltatás, amelyet rád mérek,

az Én gondviselésem.

Látszólag tűz és bosszú,

de valójában fény és kegyelem.

Refrén: Siess hát, hogy örök fény,

és halhatatlan szellem légy.

Ha viszontagság nem érne téged az Én ösvényemen,
hogyan járhatnál azok útjain,
kik örömet lelnek az Én örömömben?
(Refrén)

Ha nem érnek megpróbáltatások,
midőn találkozni vágyódsz Velem,
hogyan akarod elérni a világosságot
Szépségem iránti szeretetedben?
(Refrén)

My calamity is My providence, outwardly it is fire
and vengeance, but inwardly it is light and mercy.
Refrén:
Hasten thereunto that thou mayest become an eternal light and an immortal spirit.

If adversity befall thee not in My path, how canst
thou walk in the ways of them that are content with My pleasure?
(Refrén)

If trials afflict thee not in thy longing to meet Me,
how wilt thou attain the light in thy love for My beauty?
(Refrén)
2.20.

II: Ó, kétféleképpen látó ember! :II Ó!

Csukd be az egyik szemed, és nyisd ki a másikat.

Csukd be az egyiket, hogy ne lásd a világot,

és mindazt, ami benne van.

És nyisd ki a másikat, az Imádott áldott szépségére.

II: Ó, kétféleképpen látó ember! :II Ó!
O man of two visions! Close one eye and open the other.
Close one to the world and all that is therein,
and open the other
to the hallowed beauty of the Beloved.
2.21.

Ó, föld fia! Ha Engem akarsz,

ne keress mást, csak Engem;

ha az Én szépségemet kívánod látni,

fordítsd el tekinteted minden világi dologtól;

mert az én akaratom, s valaki más akarata

olyan, mint tűz és víz,

II: egy szívben a kettő nem fér meg. :IIO son of earth! Wouldst thou have Me,

seek none other than Me;

and wouldst thou gaze upon My beauty,

close thine eyes to the world

and all that is therein;

for My will and the will of another than Me,

even as fire and water,

II: cannot dwell together :II in one heart.
2.22.

II: Ó, ember fia!

Érd be Velem, és ne keress más segítőt. :II

II: Mert nem elégíthet meg soha más, csak Én. :II
II: O son of man! Be thou content with Me

and seek no other helper. :II

II: For none but Me can ever suffice thee. :II
2.23.

Ó, lét fia! Ha szegénységbe jutsz, ne légy szomorú,

mert kellő időben megáld téged gazdagsággal az Úr.

Ne félj a megaláztatástól, Ó, lét fia,

Ne félj a megaláztatástól.

Ne félj a megaláztatástól, Ó, lét fia,

mert II: dicsőségben lesz részed :II egy napon.O son of being! If poverty overtake thee, be not sad;
for in time the Lord of wealth shall visit thee.
Fear not abasement,
for glory shall one day rest on thee.
2.24.

Ó, lét fia! Szíved az Én otthonom.

Szenteld meg azt, hogy leszállhassak oda,

lelked az Én kinyilatkoztatásom helye,

tisztítsd meg azt, hogy megnyilatkozhassam ott.
O son of being! Thy heart is My home;

sanctify it for My descent.

Thy spirit is My place of revelation;

cleanse it for My manifestation.
2.25.

II: Ó, barát! Csak a szeretet rózsáját

ültesd szíved kertjébe, :II

és ne engedd elröppenni

a ragaszkodás és vágy csalogányát.

Kincs az igazak barátsága,

és kerülj minden barátságot az istentelenekkel.

Ó, barát! Csak a szeretet rózsáját

ültesd szíved kertjébe!O friend! In the garden of thy heart
plant naught but the rose of love,
and from the nightingale of affection and desire
loosen not thy hold.
Treasure the companionship of the righteous
and eschew all fellowship with the ungodly.


2.26.

Tudjátok-é vajon miért teremtettünk

benneteket egy és ugyanazon porból?

Hogy egyikőtök se emelkedjék a másik fölé.

Fontoljátok meg szívetekben

mindenkor miként teremtődtetek,

minthogy egy és ugyanazon anyagból

teremtettünk benneteket,

kötelességetek, hogy olyanok legyetek

mintha egytlen lélek volnátok,

Hogy egyazon ütemre járjatok

s ugyanazon szájjal egyetek

s ugyanazon földet lakjátok...

Ó, emberek!


Know ye not why We created you all from the same dust? That no one should exalt himself over the other. Ponder at all times in your hearts how ye were created. Since We have created you all from one same substance it is incumbent on you to be even as one soul, to walk with the same feet, eat with the same mouth and dwell in the same land... O CHILDREN OF MEN!

2.27.

Fészkét keresi a madár; rózsa báját a csalogány;

míg az embei szív, e furcsa madár

megelégszik tűnő porszemekkel.

Csak a hűség hegye legyen lakod! Ott van a te otthonod,

ha a lelked szárnyain a végtelenbe röppensz.

Az Imádott első hívása ez.

Ó, szeretet Salamonának küldötte!

Ó, titokzatos csalogány!

Csak a szellem rózsakertjében üss tanyát!

Fészkét keresi a madár, rózsa báját a csalogány,

míg az embei szív e furcsa madár

megelégszik tűnő porszemekkel. Ó, jaj!


The bird seeketh its nest; the nightingale the charm of rose;
whilst those birds, the hearts of men, content with transient dust.
Dwell not save on the mount of faithfulness. Therein is thy habitation, if on the wings of thy soul thou soarest to the realm of the infinite.
The first call of the Beloved is this. O messenger of the Solomon of love!
O mystic nightingale! Abide not but in the rose-garden of the spirit.
The bird seeketh its nest; the nightingale the charm of rose;
whilst those birds, the hearts of men, content with transient dust. Alas!

2.28.

Örülj szíved vidámságának,

hogy érdemes légy a Velem való találkozásra

és szépségem visszatükrözésére.

II: Ó, ember fia! :IIRejoice in the gladness of thine heart,

that thou mayest be worthy to meet Me

and mirror forth My beauty.

II: O son of man! :II2.29.

Csillagok vagytok a megértés mennyboltján.

Ti vagytok a szellő, mely napkeltekor ébred.

Lágyan folyó vizek, melyektől nem más függ,

mint minden ember élete.

Az elsők ti vagytok, akik újjászülettek

az Ó Szelleme által.

Az elsők, kik imádják, és leborulnak Előtte,

az elsők, kik Dicső Trónját körüljárják.


Ye are the stars in the heaven of undrstanding.

The breeze that stirreth at the break of day.

The soft-flowing waters upon which must depend

The very life of all men.

Ye are the first among men

to be recreated by His Spirit.

The first to adore and bow the Knee before Him,

The first to circle round His throne of Glory.
2.30.

II: Vigyázz, ó, Bahá népe, vigyázz :II

nehogy azok útját kövesd

kinek tettei különböznek szavaiktól,

szavaiktól, vigyázz!


Beware, O people of Baha, beware
lest ye walk in the ways of them
whose words differ from their deeds,
from their deeds, beware!
2.31.

Szítsd fel a szerelem tüzét

és égess el benne mindent,

majd lépj be

a szerelmesek országába!Kindle the fire of love

and burn away all things

then set thy foot

into the land of the lovers!2.32.

A kedvesen szóló nyelv az emberi szív mágnese.

A kedvesen szóló nyelv a lélek kenyere.

Ez ruházza fel a szavakat jelentéssel.

Ez a bölcsesség és megértés fényének forrása.

A bölcs ember beszéljen oly lágy szavakkal mint a tej,

Hogy az emberek gyermekei általuk tápláltassanak.

Mert az egyik szó olyan mint a tűz,

s a másik olyan mint a fény.

Befolyásukban, hatásukban nyilvánvaló a különbség.3.1.

Cseppjei vagyunk egy óceánnak,

levelei egy fának.

Gyere vélünk, az egységet keressük,

ez az életút neked és nekem.


Az egész föld egy nagy ország.

Az ember egy láthatod.

Gyere vélünk, az egységet keressük,

II: ez az életút neked és nekem. :II


We are drops of one ocean,
we are leaves of one tree.
Come and join us
in a quest for unity,
its a way of life for you and me.

We are flowers of one garden,
we are waves of one sea.
Come and join us
in a quest for unity,
its a way of life for you and me.

All the world is one country,
man is one, can't you see.
Come and join us
in a quest for unity,
II: its a way of life for you and me. :II

3.2.

Isten egy, az ember egy, minden vallás egy,

A víz és föld, a hegy és völgy,

mit egyazon napfény betölt.

Isten egy, az ember egy,

minden vallás Istenhez vezet.

Ezzel a hármas egységgel

a világban egység/béke lesz.God is one, man is one, and all the religions are one,

Land and sea, hill and valley, under the beautiful sun.

God is one, man is one, all the religions agree,

When everyone learns the three onenesses

We'll have world unity.3.3.

II: Bahá'í gyerekek vagyunk. :II

Bahá'í gyerekek, bahá'í gyerekek,

bahá'í gyerekek vagyunk.

II: Isten útján haladunk. :II

Mindvégig kitartunk, hűek maradunk.

Isten útján haladunk.II: We are the people of Bahá. :II

We are the people of, we are the people of,

we are the people of Bahá.

3.4.

II: Isten hozott testvér, Bahá családjában :II (2X)

Jöjjetek hát vélünk, hogy köszöntőt énekeljünk,

II: Isten hozott ’Alláh’u’Abhá! :II (2X)

’Alláh, ’Alláh’u’Abhá! ’Alláh’u’Abhá!, ’Alláh’u’Abhá!


Welcome, brother, welcome to the family of Bahá!
Welcome, sister, welcome, to the family of Bahá!
And in this moment fleeting
may we sing to you this greeting:
Welcome, brother, ’Alláh’u’Abhá!
Welcome, sister, ’Alláh’u’Abhá!
’Alláh, ’Alláh’u’Abhá! ’Alláh’u’Abhá!, ’Alláh’u’Abhá!3.5.

844-ben Shiráz zöld városában,

egy új Isteni hírnek örvendtek titokban,

egy szép perzsa ifjú, kinek neve volt a Báb,

hirdette, hogy a régóta várt Úr eljön hozzánk.


Egy fa levelei vagytok mind.

Egy tenger sodrai vagytok mind.

Eljött a Nap, hogy egységben éljetek.

Ti mind egy kert virágai vagytok,

egy fának ágai, egy tenger sodrai.


Tizenkilenc év múltával egy hírneves bábi,

a Ridván nevű kertben nem félt kimondani,

hogy Ő az a Megígért, kiről szólt a Báb,

Isten Dicsősége a neve, Bahá’u’lláh.


Egy fa levelei vagytok mind …

(angol szöveg)
3.6.

A Ridván Kertben

1. Az Áldott Szépség sátra áll a Ridván Kertben.
Hívő lelkek gyülekeznek, körbejárnak csendben.
Csalogányok hangja szól, s a lélek lángol.
Mert itt van közöttünk jelen, kit várva várt a világ, a Ridván Kertben.

2. Rózsaillat árad szét a Ridván Kertben.
Csodálattal várják Őt, s a fátyol fellebben.
Az Időtlen Úr szól, minden fényben táncol.
Az egész teremtés örvendez, mert itt van Ő, a Szeretett, a Ridván Kertben.

3. Tizenkét napig hallgatták a Ridván Kertben.
A föld és a menny eggyé vált, feltárta Arcát Isten.
Teljes megváltás, ígéretből valóság,
Soha el nem múló kegyelem, hogy itt volt Ő, közöttünk járt a Ridván Kertben.Gathered now at the mystic hour, in the Garden of Ridván. Circling 'round his blessed tent, in the Garden of Ridván. And the nightengales sing, and the souls are on fire. As the crimson-colored ark sets sail in the presence of the Best Beloved Of the worlds, in the Garden of Ridván.
The fragrance of the roses strong, in the Garden of Ridván. The friends are silent, struck with awe, in the Garden of Ridván. As the Ancient of Days lifts a myriad of veils of light And the new creation sings with joy in the presence of the Best Beloved Of the world, in the Garden of Ridván.
The Lord of names ascends his throne in the 12 days of Ridván. Approach him now and walk your fill in the Garden of Ridván. Everlasting life from the hands of his grace Bestowed upon all humankind in the presence of the Best Beloved Of the world, in the Garden of Ridván.
Chorus: Behold the Blessed Beauty riding on a red roan. Behold the wind-swept mountain, the valley and the plain. From the prison cell He rose up to recreate mankind Revealed his ancient Beauty, a Beauty for all time. Behold the Blessed Beauty, ancient, everlasting. The image of his Beauty reflected in all things. From the prison cell he rose up to recreate mankind Revealed his ancient Beauty, a Beauty for all time. Behold the Blessed Beauty.
Spoken: Oh Bahá'u'lláh, what hast thou done? Step by exiled step, you followed the path of your lord. Kings at your command let fall their sceptors, their kingdoms vanquished in the fire of your decree. "Oh kings of the earth," you proclaimed, "he who is the sovereign lord of all is come." The kingdom is God's, the omnipotent protector, the self-subsisting. From the heaven of your revelation, divine justice descended to subdue the world. God's kingdom on earth.

3.7.

Nézzétek a gyertyát, hogy ontja fényét,

elsírja életét, cseppenként, hogy lángja égjen.

Meg kell halnotok a világnak és újjászületnetek,

hogy a mennyei Királyságban élhessetek.

Nézz Engem, kövessél, légy oly mint Én

’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.

Angyalok vagytok, szilárdan álljatok,

tartsatok ki mint a szikla, melyet nem mozdít földi vihar.

Amilyen hittel bírtok, olyan erőt kaptok,

és tudjátok, hogy Én mindig veletek vagyok.

Nézz Engem, kövessél, légy oly mint Én

’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.

Úgy vágyom a világot átutazni,

és messzire kiáltani: Dicsőség Istennek!

Adja Ég, hogy ti majd megtegyétek!

Nézz Engem, kövessél, légy oly mint Én
’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.
Szolgáld az Uradat, légy oly mint Én,
’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.
Tanítsd Isten Ügyét, légy oly mint Én,
’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.
Szeresd a világot, légy oly mint Én,
’Abdu’l-Bahá, ’Abdu’l-Bahá.


Behold the candle how it gives its light
It weaps its life away drop by drop to give its flame.
Ye must die to the world and so be born again and enter to the kingdom of heaven.
Look at me, follow me, be as I am,
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá.

Ye are the angels, yet your feet be firm,
be steadfast as a rock that no earthly storm can move.
And as ye have faith so shall your powers be
And know that till the end I'm always with you.
Look at me, follow me, be as I am,
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá.

And how I long to travel the world in utmost powerty
And cry out 'Yá-Bahá!' God willing ye may do this for me!
Love mankind, follow me, be as I am,
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá.
Serve mankind, follow me, be as I am,
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá.
Teach the Cause, follow me, be as I am,
'Abdu'l-Bahá, 'Abdu'l-Bahá.


3.8.

E napon Bahá’u’lláh

tanít minket az igazságról/egységről,

mily csodálatos ez az igazság/egység,

Isten Napja ez bizony.

Áldott Szépség, Áldott Szépség,

Bahá’u’lláh, Isten Napja ez bizony.In this day Bahá’u’lláh is

talking to the world about justice/oneness,

Oh, what a wonder this justice/oneness,

Surely it’s the day of God.

Blessed Beauty, Blessed Beauty,

Bahá’u’lláh, Surely it’s the day of God.3.9.

Isten itt van én mellettem,

érzem Őt, mindenhol jelen,

Minden lépés, melyet teszek,

II: Őhozzá csak közelebb vezet. :II

Isten Dicsőségét ismerem.

Ragyogó Fény, mely sokat jelent nekem.

Megosztanám mindenkivel ezt,

II: hisz Őhozzá ez közelebb vezet. :II

A Mester itt él, mélyen a lelkemben.

Élete fénylő példa nekem.

Elmondanám mindenkinek ezt,

II: hisz Őhozzá ez közelebb vezet. :II

Istenem, hogy Előtted meghajolok,

szereteted szívemben dobog,

imáimban felszárnyalok,

II: bennem vagy, s én Benned vagyok. :II

3.10.

A fénykép előttem újra életre kel,

egy életről mesél, oly tiszta volt.

Nem fordult Ő el senkitől sosem,

szemében a szeretet valóságos.

Fájdalmas élete nekünk jó példa lehet,

ellenségeit mindig szerette.

S kínok között is mosoly ült az Ő arcán,

a barátok szívét megdobogtatván.

Refr: 'Abdu'l-Bahá volt neve, és 'Abdu'l-Bahá volt élete.

'Abdu'l-Bahá volt címe, az áldozat mestere, Abdu'l-Bahá.

Megfogja kezét a meggyötörteknek,

megszabadítván szívüket.

S tudja a titkokat, melyek bennük rejlenek,

mutatván nekünk: élni érdemes.

(angol szöveg)3.11.

Az Igazság az út, hogy jókedvű legyél,

ha a megoldást keresed az Igazság a fény,

II: a fény, mely világít, ha jót cselekszünk :II

Akkor vagyunk jók, ha megosztjuk, amink van,

ha ajándékba adjuk, amiből csak egy van,

ha szeretet és örömet, barátságot adunk egymásnak.

Az Igazság az út, hogy jókedvű legyél...


Justice is the way... (angol szöveg)
3.12.

Ó, dicsőség királya! Életemnek hajnalpontja,

szívemben hordozlak én, virágszívem rejtekén.

II: Alláh’u’Abhá :II (3X) Virágszívem rejtekén.

Rádleltem Bahá'u'lláh életemnek a kezdetén

szívemben hordozlak én, Veled maradok örökké.

II: Alláh’u’Abhá :II (3X) Veled maradok örökké.
I have found Bahá'u'lláh in the early days of my life

I will keep Him in my heart and I will stay with Him forever.

II: Alláh’u’Abhá :II (3X) I will stay with Him forever.3.13.

Örvendj, örvendj az új nap hajnalán,

Isten terve szállt alá.

Örvendj, örvendj az új nap hajnalán,

az egész világ eggyé vált.

A Megígért, kinek neve Bahá, új napot hozott el,

örüljünk hát és énekeljünk:

Yá-Bahá'ul'Abhá! Mondd: Yá-Bahá'ul'Abhá!Rejoice, rejoice for a new day has dawned

The whole wide world is all one fold.

Rejoice, rejoice for a new day has dawned

The plan of God has now been told.

The Promised One by the name of Bahá

Came to bring a new day-Spring

Let us be happy, let us say

Yá-Bahá'ul-Abhá! Say: Yá-Bahá'ul-Abhá!


3.14.

II: Adnád-e szíved Bahá’u’lláh-nak? :II

Lennél-e a tűznek lángja, életfolyó a szíved

Bahá'u'lláh-nak?II: Would you give your heart to Bahá'u'lláh? :II
Would you be a flame of fire, a river of life, give your heart to Bahá'u'lláh?

II: Would you give your heart to Bahá'u'lláh? :II
Would you give your earthly possessions your worldly desires, give your life to Bahá'u'lláh?

II: Yes, I give my heart to Bahá'u'lláh. :II


3.15.

Noé, Ábrahám, Krishna,

Mózes, Zoroaszter, Buddha,

Jézus Krisztus, Mohamed,

a Báb és Bahá'u'lláh.

Egy fának ágai Ők,

egy tenger sodrai Ők,

énekük egy közös dal,

egy fény lámpásai Ők.

Legyünk mi is, legyünk mi is hát

fényszeretők!


Noah, Abraham, Krishna,
Moses, Zoroaster, Buddha,
Jesus Christ and Mohammad,
the Báb and Bahá'u'lláh.
They are the leaves of one tree,
they are the waves of one see,
singing one song,
they are the lamps of one light.
Let us be belovers, belovers,
belovers of light!

3.16.

1.)3.) Ne várj ma haza, édesapám(1)

/édesanyám(3), elvittek a katonák.

Mondtam nekik: Isten egy és a föld egy ország,

az emberiség egy család, békét hozzon a vallás,

Istené a Királyság!, ahogy/így tanítottál.

Refr.: Ma éjjel találkozom az Úrral, a Teremtő Istennel,

Ma találkozom a nagyiékkal(1)/'Abdu'l-Bahával(2)/

Bahá'u'lláh-val(3), hamarabb mint gondoltam.

Tudom, kiválasztottak, a sorsom oly nagy kegy.

Édesapám, emlékezz rám! Ne sírj, édesanyám!

2.) Ne várj, ma haza, kis húgocskám!
Néhány dolgot el kell mondanom:
Én törtem el a papírsárkányt és én vettem el a ceruzád.
Remélem, hogy nem haragszol már,
hogy nem mondtam el ezt soha.
Szeretettel gondolok rád,
kérlek, gondolj te is így rám! Refr.


Father, I won't be home tonight,
the guards, they came, I didn't cry(1)/fight(3),
it happened like you said it might,
and I told them what you tought me.
I said the earth is one country
and everyone is family
and all nations should live in peace
and all religions too.
Refr.: And now I'm going to meet my Maker,
I'm going to meet my Lord,I'm going to meet
my grandparents(1)/'Abdu'l-Bahá(2)/Bahá'u'lláh(3)
much sooner than I thought.
And I know that I am favoured, I don't deserve this gift.
Father, please, remember me,
mother do not grieve/sweet mother do not grieve (3).
Sister, I won't be home tonight,
there are some things that I should write.
Yes, it was me who broke your kite
and took your coloured pensils.
I should have told you long before,
hope you won't be bothered now.
I think of you with fondest thoughts,
please think of me that way.


3.17.

Refr.:„Csodálatos ember vagy”,

amikor ezt mondják nekem

máris csodálatos érzés tölti el szívem.

Úgy vágyom én is ezt mondani valakinek:

„Apropó, igazán azt gondolom rólad,

te is csodálatos vagy!”


Ha mindennap keresünk valami jót

a másikban és őszintén elmondjuk,

könnyebben élhetjük az életünk,

ezzel az egyszerű sorral kezdhetjük. Refr.

Ha fontosak vagyunk és érezzük ezt,

szeretet és öröm tölt el minket,

egészen másképpen telhet a nap,

s mindez azért van, mert te kimondtad: Refr.


„I think you're wonderful”,

when somebody says that to me

I feel wonderful as wonderful can be.

It makes me want to say

the same thing to somebody new:

„And by the way I've been meaning to say:

I think you're wonderful too!”


When we practice this praise in a most honest way

find something special in someone each day,

we lived up the world one has hard at a time

it all starts by saying this one simple line: Refr.

When each one of us feels important inside,

loving and giving and glad, where alike,

all are the difference we're making each day,

and all because someone decided to say: Refr.


3.18.

Szeresd, szeresd embertársadat!

Jobban szeresd mint önmagadat!

Isten is szeret, mindent ezért teremtett:

Szeresd Őt és az emberiséget!

Szeresd az örökkévaló jót,
A magot, mely testvériséget hoz!
Isten is szeret, téged ezért teremtett:
Szeresd Őt és az emberiséget!

Szeresd Isten teremtményeit,
Minden emberre csillagként tekints!
Isten is szeret, téged ezért teremtett:
Szeresd Őt és az emberiséget!

Love, love, love, love, love your fellowman!

Love, love, love is how the world began.

God loves creation, so He created thee

To love, love, love Him and humanity!

Love, love, love the everlasting good!
Love, love, love the seed of brotherhood!
Love all creation for He created thee
To love, love, love Him and humanity!

Love God's creatures, be they near or far!
See each human as a shining star!
Love all creation for He created thee
To love, love, love Him and humanity!3.19.

Bátorrá tégy, mint az oroszlán,

Mint a vad óceán, mint a repülő sas!

Bátorrá tégy, mint Mulla Hussein,

Mint szép Tahirih, mint 'Abdu'l-Bahá!Make me fearless, like the jungle lion,

like the roaring ocean, like the eagle in flight!

Make me fearless, like Mulla Hussein,

Like Tahirih, like 'Abdu'l-Bahá!3.20.

Világ, világ, világ, világ!

Miért utasítod el Uradat?

Mikor fogadod el Megváltódat,

Bahá'u'lláh-t, Bahá'u'lláh-t?


World, world, world, world!
Why do you reject your Lord?
When will you accept your Saviour,
Bahá'u'lláh, Bahá'u'lláh?3.21.

Állok fenn a hegyen, az öböl felé néz szemem,

Kármel szép királynője uralkodik fenségesen.

Kiálts fel, ó, Sion! Kiálts Uradhoz!

Kiálts fel, ó, Sion! Járd körül áhítattal, járd körül Urad!


Ruhája fehér, fejéke arany, az egységet hirdetve áll.
Az Úr elküldte Bárkáját, miként a Nevek Könyvében áll.
Kiálts fel, ó, Sion! Kiálts Uradhoz!
Kiálts fel, ó, Sion! Járd körül áhítattal, járd körül Urad!Standing on the mountain, looking across the bay.
The queen of Carmel reigns, she reigns majestically.
Cry out, o Zion! Cry out to your Lord!
Cry out, o Zion! Circle round in adoration,
circle round your Lord!

Robed in white and crowned in gold
She stands for unity.
God has sailed His Ark on thee
as mentioned in the Book of Names.
Cry out, o Zion! Cry out to your Lord!
Cry out, o Zion! Circle round in adoration,
circle round your Lord!

3.22.

II: Vesd rám Fényedet, Bahá'u'lláh! :II

Itt vagyok Veled, Bahá'u'lláh.

Dicsőség Néked!

II: Hadd legyek Fényed, Bahá'u'lláh! :II
Itt vagyok Veled, Bahá'u'lláh.
Dicsőség Néked!

II: Segíts tanítanom Ügyedet! :II
Itt vagyok Veled, Bahá'u'lláh.
Dicsőség Néked!

II: Vesd ránk Fényedet, Bahá'u'lláh! :II
Itt vagyunk Veled, Bahá'u'lláh.
Dicsőség Néked!

II: Shine the Light on me, Bahá'u'lláh! :II
I am over here, Bahá'u'lláh.
Glory, yea, glory yea!

II: Let me be your Light, Bahá'u'lláh! :II
I am over here, Bahá'u'lláh.
Glory, yea, glory yea!

II: Help me teach Thy Cause, Bahá'u'lláh! :II
I am over here, Bahá'u'lláh.
Glory, yea, glory yea!

II: Shine the Light on us, Bahá'u'lláh! :II
We are over here, Bahá'u'lláh.
Glory, yea, glory yea!


4.1.

Miatyánk, ki a mennyekben vagy

szenteltessék meg Neved!

Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod

miként a mennyben úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünk add meg nekünk ma

és bocsásd meg vétkeinket miként mi is megbocsátunk

és ne viggy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól,

mert Tiéd az ország és a hatalom

és a dicsőség mindörökké. Ámen.


Our Father, which art in heaven
Hallowed be Thy name
Thy kingdom come
Thy will be done,
On earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread
And forgive us our debts
As we forgive to our debters
And lead us not into temptation
But deliver us from the evil
For Thine is the kingdom
And the power and the glory
Forever, Amen!
4.2.

Ahogy a szarvas a hűs forrásvíz

után, úgy vágyom Rád.

Nincs más, csak Te vagy szívem vágya,

és a lelkem Téged imád.

Csak Te vagy pajzsom s erődöm.

Nincs más szabadítóm a földön.

Nincs más csak Te vagy szívem vágya,

és a lelkem Téged imád.


As the dear penteth forth for water

so much I long after you.

You alone are my hearts desire

and I long to worship you.

You alone are my stregth my shield

To you alone will my spirit yield

You alone are my hearts desire

and I long to worship you.
4.3.

Te vagy oltalmazóm.

Te mindig felszabadító

énekkel töltöd el

szívem mikor félek.

II: Tebenned bízom. :II

A gyenge szóljon: Erős vagyok,

mert az Úr van velem.

Tebenned bízom.


You are my hiding place place

You always fill my heart

with songs of deliverance

whenever I am afraid

II: I will trust in you. :II

Let the weak say: I am strong

in the strength of my Lord.

I will trust in you.
4.4.

Ó, Isten, imádlak én.

Kezedbe helyezem az életem.

II: Szeretlek Istenem. :II
Oh, Lord, I adore Thee.

And I lay my life before Thee.

II: I love Thee. :II


4.5.

Aki Érettem cselekszik, Engem tekint legfőbb céljának,
Engem szeret, dolgokhoz nem ragaszkodik,
Engem szeret, az jut el Hozzám,
ki egyetlen lény iránt sem táplál ellenséges érzületet.
Aki Érettem cselekszik, Engem szeret II: az jut el Hozzám :II (hinduizmus)

A gyűlöletet sose győzi le a gyűlölet.
A gyűlöletet a szeretet szünteti meg...
Ez az örök törvény. (buddhizmus)

Miként a jázmin lehullajtja elhervadó virágait,
éppúgy hulljon le a szenvedély s a gyűlölet rólatok is.
Bő termés jutalmazza azt, kiből a gyűlölet kihalt. (buddhizmus)

A vetésben csapás a gyom, az emberben a gyűlölet.
A gyűlöletet a szeretet szünteti meg...
Ez az örök törvény. (buddhizmus)

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van,
és aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent.
Aki pedig nem szeret, az nem ismeri Istent, mert Isten...szeretet.
Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet II: Istentől van :II (kereszténység)

A szeretet hosszútűrő, kegyes; nem irígykedik, nem fuvalkodik fel,
nem kérkedik, éktelenül nem cselekszik,
nem keresi a maga hasznát, meg nem haragszik...
mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent elvisel... soha el nem múlik. (kereszténység)

Veszekedést kelt a gyűlölet, a hibákra fátyolt borít a szeretet.
Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a bűnre.
A szeretet mindent elfedez.
Szeresd felebarátodat, mint magadat! Én vagyok az Úr! (zsidó vallás)

A szeretetem azoké, akik Énértem szeretik egymást, akik Énértem
látogatják egymást, akik Énértem költenek egymásra, Énértem. (iszlám)

Az ember számára a szeretet lényege az,
hogy szívét az Imádott felé fordítsa,
és mindentől elszakadva csak Őt imádja,
s ne vágyjon semmit, csak azt, mi az Úr vágya. (bahá'í hit)

Nem mentek a Paradicsomba, amíg nem hisztek,
s nem lesztek hívők, míg egymást nem szeretitek.
Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát,
nem szeretheti Istent sem, Akit nem lát. (iszlám)

Ó, ember fia! Jele vagyon mindennek.
A szeretet jele az állhatatosság az Én rendelésemben,
és a türelem, a Tőlem jövő megpróbáltatásban.
Ó, ember fia! Jele vagyon II: mindennek :II (bahá'í hit)

Szerzo: több szerző - Kategoria: Vegyes - Oldal: 0 - Fejezet: 0
© Erfán.cz & phpRS