"... merüljetek bele ezen Óceánba, melynek mélyén a
bölcsesség és szavak gyöngyei rejteznek..."
Bahá'u'lláh
Keresés
Részletes keresés

Kategorie
  Bahá’í
    Bahá’u’lláh
    ‘Abdu’l-Bahá
   A Báb
   Az Igazságosság Egyetemes Háza
   Bahá’í Nemzetközi Közösség (ENSZ iroda)
   Összeállítások
   Ruhi és serdülő könyvek idézetei
   Shoghi Effendi
   Tanmesék gyermekeknek
   Vegyes
 

Rejtett szavak / angol-magyar


 

THE HIDDEN WORDS of Bahá’u’lláh

PART I—FROM THE ARABIC 1PART II—FROM THE PERSIAN 35

Bahá’u’lláhREJTETT SZAVAK

ELSŐ (ARAB) RÉSZ 2

MÁSODIK (PERZSA) RÉSZ 36


PART I—FROM THE ARABIC HE IS THE GLORY OF GLORIES This is that which hath descended from the realm of glory, uttered by the tongue of power and might, and revealed unto the Prophets of old. We have taken the inner essence thereof and clothed it in the garment of brevity, as a token of grace unto the righteous, that they may stand faithful unto the Covenant of God, may fulfill in their lives His trust, and in the realm of spirit obtain the gem of Divine virtue. 

 

1 O SON OF SPIRIT! My first counsel is this: Possess a pure, kindly and radiant heart, that thine may be a sovereignty ancient, imperishable and everlasting. 

2 O SON OF SPIRIT! The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not through the knowledge of thy neighbor. Ponder this in thy heart; how it behooveth thee to be. Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving-kindness. Set it then before thine eyes. 

 

ELSŐ (ARAB) RÉSZ Ő A DICSŐSÉGEK DICSŐSÉGE  Íme, ez szállott alá a dicsőség birodalmából kijelentve az erő és hatalom nyelvén, és kinyilatkoztatva a régi idők Prófétáinak. Föltártuk belső lényegét, és a rövidség köntösébe öltöztettük az igazaknak szóló kegyesség jeléül, hogy hívek maradjanak az Istennel kötött Szövetséghez, hogy életük méltónak bizonyuljon az Ő bizalmára, és hogy elnyerjék az isteni erény drágakövét a szellem birodalmában.

 

1 Ó, SZELLEM FIA! Első tanácsom ez: Szíved legyen tiszta, jóságos és sugárzó, hogy uralmad ősi, el nem múló és mindörökké tartó lehessen. 1

2 Ó, SZELLEM FIA! Az Én szememben az Igazságosság a legszeretettebb minden dolgok közül; hát el ne fordulj tőle, ha Utánam vágyódsz, és ne hanyagold el azt, hogy bízhassak benned! Ez segít majd, hogy saját szemeddel láthass, ne másokéval, önnön tudásodból meríts, ne felebarátodéból. Mérlegeld szívedben: milyennek illendő lenned! Valóban, az igazságosság az Én ajándékom néked, és szerető kedvességem jele. Tartsd hát ezt szem előtt! 2

 


3 O SON OF MAN! Veiled in My immemorial being and in the ancient eternity of My essence, I knew My love for thee; therefore I created thee, have engraved on thee Mine image and revealed to thee My beauty. 

4 O SON OF MAN! I loved thy creation, hence I created thee. Wherefore, do thou love Me, that I may name thy name and fill thy soul with the spirit of life. 

5 O SON OF BEING! Love Me, that I may love thee. If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee. Know this, O servant. 

6 O SON OF BEING! Thy Paradise is My love; thy heavenly home, reunion with Me. Enter therein and tarry not. This is that which hath been destined for thee in Our kingdom above and Our exalted dominion. 

7 O SON OF MAN! If thou lovest Me, turn away from thyself; and if thou seekest My pleasure, regard not thine own; that thou mayest die in Me and I may eternally live in thee. 


3 Ó, EMBER FIA! Időtlen lényembe és lényegem ősi örökkévalóságába burkolózva már tudtam, hogy szeretlek; ezért teremtettelek, véstem rád képmásomat, és fedtem föl néked szépségemet. 3

4 Ó, EMBER FIA! Örömöm telt a teremtésedben, ezért teremtettelek. Szeress hát te is Engem, hogy neveden szólíthassalak, és megtölthessem lelkedet az élet szellemével! 4

5 Ó, LÉT FIA! Szeress Engem, hogy szerethesselek! Ha te nem szeretsz Engem, az Én szeretetem sehogyan sem érhet el hozzád. Tudd ezt, ó szolga! 5

6 Ó, LÉT FIA! Szeretetem a te Paradicsomod; mennyei otthonod a Vélem való újraegyesülés. Lépj be oda, és ne késlekedj! Így rendeltetett számodra égi Királyságunkban és magasztos Birodalmunkban. 6

7 Ó, EMBER FIA! Ha szeretsz Engem, fordulj el önmagadtól, és ha az Én örömömet keresed, ne a magadét nézd, hogy meghalhass Bennem, és Én örökkön élhessek benned! 7

 


8 O SON OF SPIRIT! There is no peace for thee save by renouncing thyself and turning unto Me; for it behooveth thee to glory in My name, not in thine own; to put thy trust in Me and not in thyself, since I desire to be loved alone and above all that is. 

9 O SON OF BEING! My love is My stronghold; he that entereth therein is safe and secure, and he that turneth away shall surely stray and perish. 

10 O SON OF UTTERANCE! Thou art My stronghold; enter therein that thou mayest abide in safety. My love is in thee, know it, that thou mayest find Me near unto thee. 

11 O SON OF BEING! Thou art My lamp and My light is in thee. Get thou from it thy radiance and seek none other than Me. For I have created thee rich and have bountifully shed My favor upon thee. 


8 Ó, SZELLEM FIA! Nincs béke számodra, csak ha lemondasz önmagadról és Felém fordulsz, mert úgy helyénvaló, hogy az Én nevemnek hozz dicsőséget és ne a magadénak, hogy Bennem bízz, és ne önmagadban, mert úgy kívánom, hogy Engem szeress egyedül és minden létező fölött. 8

9 Ó, LÉT FIA! Erős vár az Én szeretetem; aki oda belép, biztonságban van, és aki elfordul tőle, az bizonyosan eltéved és elvész. 9

10 Ó, FIA AZ IGÉNEK! Te vagy az Én erős váram; lépj be oda, hogy biztonságban lakhass. Szeretetem tebenned van; tudd ezt, hogy magad mellett találhass. 10

11 Ó, LÉT FIA! Te vagy az Én mécsesem, és az Én világosságom benned van. Abból merítsd ragyogásod, és Rajtam kívül ne keress mást! Mert gazdagnak teremtettelek, és bőségesen árasztottam kegyeimet rád. 11

 


12 O SON OF BEING! With the hands of power I made thee and with the fingers of strength I created thee; and within thee have I placed the essence of My light. Be thou content with it and seek naught else, for My work is perfect and My command is binding. Question it not, nor have a doubt thereof. 

13 O SON OF SPIRIT! I created thee rich, why dost thou bring thyself down to poverty? Noble I made thee, wherewith dost thou abase thyself? Out of the essence of knowledge I gave thee being, why seekest thou enlightenment from anyone beside Me? Out of the clay of love I molded thee, how dost thou busy thyself with another? Turn thy sight unto thyself, that thou mayest find Me standing within thee, mighty, powerful and self-subsisting. 

14 O SON OF MAN! Thou art My dominion and My dominion perisheth not; wherefore fearest thou thy perishing? Thou art My light and My light shall never be extinguished; why dost thou dread extinction? Thou art My glory and My glory fadeth not; thou art My robe and My robe shall never be outworn. Abide then in thy love for Me, that thou mayest find Me in the realm of glory. 


12 Ó, LÉT FIA! A hatalom kezével alkottalak, és az erőnek ujjával teremtettelek, és beléd helyeztem világosságom lényegét. Elégedj meg azzal, és ne keress mást kívüle, mert az Én munkám tökéletes, és az Én parancsom kötelező. Ne kérdőjelezd meg, és ne is kételkedj benne! 12

13 Ó, SZELLEM FIA! Gazdagnak teremtettelek, miért zülleszted magad szegénységbe? Nemessé tettelek, mivel alacsonyítod le magad? A tudás lényegéből adtam létedet, miért keresed a megvilágosodást bárki másnál Rajtam kívül? A szeretet agyagjából formáltalak téged, miért, hogy mégis mással törődsz? Fordítsd tekinteted önmagad felé, hogy megtalálhass Engem, ki benned lakozik hatalmasan, erősen és önmagától létezőn. 13

14 Ó, EMBER FIA! Te vagy a birodalmam, és az Én birodalmam nem vész el, miért félsz hát vesztedtől? Te vagy a fényem, és az Én fényem soha nem enyészik el, miért rettegsz hát az enyészettől? Te vagy a dicsőségem, és az Én dicsőségem nem halványul; te vagy a köntösöm, és az Én köntösöm viseltes sosem lesz. Tarts ki hát az Irántam való szeretetedben, hogy a dicsőség birodalmában Reám lelhess. 14

 


15 O SON OF UTTERANCE! Turn thy face unto Mine and renounce all save Me; for My sovereignty endureth and My dominion perisheth not. If thou seekest another than Me, yea, if thou searchest the universe for evermore, thy quest will be in vain. 

16 O SON OF LIGHT! Forget all save Me and commune with My spirit. This is of the essence of My command, therefore turn unto it. 

17 O SON OF MAN! Be thou content with Me and seek no other helper. For none but Me can ever suffice thee. 

18 O SON OF SPIRIT! Ask not of Me that which We desire not for thee, then be content with what We have ordained for thy sake, for this is that which profiteth thee, if therewith thou dost content thyself. 

19 O SON OF THE WONDROUS VISION! I have breathed within thee a breath of My own Spirit, that thou mayest be My lover. Why hast thou forsaken Me and sought a beloved other than Me? 


15 Ó, FIA AZ IGÉNEK! Fordítsd arcodat Felém, és mondj le mindenről Rajtam kívül, mert tartós az Én uralmam, és birodalmam nem vész el. Ha mást keresel Rajtam kívül, bizony, még ha örök időkig kutatsz is a világmindenségben, keresésed hiábavaló lesz. 15

16 Ó, FÉNY FIA! Felejts el mindent Rajtam kívül, és társalogj az Én szellememmel! Parancsom lényegéből fakad ez, fordulj hát efelé! 16

17 Ó, EMBER FIA! Érd be Vélem, és ne keress más segítséget. Mert Rajtam kívül más soha meg nem elégíthet. 17

18 Ó, SZELLEM FIA! Ne kérd Tőlem, mit Mi nem kívánunk számodra, hanem elégedj meg azzal, amit javadra rendeltünk, mert ez válik hasznodra, ha megelégszel vele! 18

19 Ó, CSODÁLATOS LÁTOMÁS FIA! Saját lelkem lélegzetét leheltem beléd, hogy szerelmesem lehess. Miért hagytál hát el, és kerestél Rajtam kívül más kedvest? 19

 


20 O SON OF SPIRIT! My claim on thee is great, it cannot be forgotten. My grace to thee is plenteous, it cannot be veiled. My love has made in thee its home, it cannot be concealed. My light is manifest to thee, it cannot be obscured. 

21 O SON OF MAN! Upon the tree of effulgent glory I have hung for thee the choicest fruits, wherefore hast thou turned away and contented thyself with that which is less good? Return then unto that which is better for thee in the realm on high. 

22 O SON OF SPIRIT! Noble have I created thee, yet thou hast abased thyself. Rise then unto that for which thou wast created. 

23 O SON OF THE SUPREME! To the eternal I call thee, yet thou dost seek that which perisheth. What hath made thee turn away from Our desire and seek thine own? 

24 O SON OF MAN! Transgress not thy limits, nor claim that which beseemeth thee not. Prostrate thyself before the countenance of thy God, the Lord of might and power. 


20 Ó, SZELLEM FIA! Sokat várok tőled, ez nem feledhető. Kegyem rád bőven hullik, ez nem leplezhető. Szeretetem benned készített magának lakhelyet, ez nem titkolható. Fényem nyilvánvaló számodra, ez el nem homályosítható. 20

21 Ó, EMBER FIA! A ragyogó dicsőség fájára a gyümölcsök legjavát aggattam számodra, miért fordultál el és elégedtél meg a kevésbé jóval? Térj hát vissza ahhoz, ami jobb néked a mennyei birodalomban. 21

22 Ó, SZELLEM FIA! Nemesnek alkottalak, te mégis lealacsonyítottad magad. Emelkedj hát azzá, amire teremtve lettél! 22

23 Ó, LEGFŐBB FIA! Az örökkévalóságra hívlak, s te mégis azt keresed, ami múlandó. Mi térített el a Mi óhajunktól, hogy a magadét kövesd? 23

24 Ó, EMBER FIA! Ne hágd át korlátaidat, és ne tarts igényt arra, ami nem téged illet! Borulj le Istened, a hatalom és erő Urának színe előtt! 24

 


25 O SON OF SPIRIT! Vaunt not thyself over the poor, for I lead him on his way and behold thee in thy evil plight and confound thee for evermore. 

26 O SON OF BEING! How couldst thou forget thine own faults and busy thyself with the faults of others? Whoso doeth this is accursed of Me. 

27 O SON OF MAN! Breathe not the sins of others so long as thou art thyself a sinner. Shouldst thou transgress this command, accursed wouldst thou be, and to this I bear witness. 

28 O SON OF SPIRIT! Know thou of a truth: He that biddeth men be just and himself committeth iniquity is not of Me, even though he bear My name. 

29 O SON OF BEING! Ascribe not to any soul that which thou wouldst not have ascribed to thee, and say not that which thou doest not. This is My command unto thee, do thou observe it. 

30 O SON OF MAN! Deny not My servant should he ask anything from thee, for his face is My face; be then abashed before Me. 


25 Ó, SZELLEM FIA! Ne tartsd magad többre a szegénynél, mert Én vezetem őt útján, és látlak gonoszságod közepette, és megszégyenítlek mindörökre. 25

26 Ó, LÉT FIA! Hogyan feledkezhetsz meg saját hibáidról, hogy a másokéval törődj? Átkozott Előttem az, ki így cselekszik. 26

27 Ó, EMBER FIA! Szót se szólj mások bűneiről, míg önmagad is bűnös vagy! Ha megszeged e parancsot, átkozott leszel, és erről Én tanúskodom. 27

28 Ó, SZELLEM FIA! Tudd bizonyosan: ki az embereket igazságosságra kötelezi, és önmaga méltánytalanságot követ el, az nem Tőlem való, még akkor sem, ha az Én nevemet viseli. 28

29 Ó, LÉT FIA! Ne tulajdoníts másnak olyasmit, amit nem vállalnál magadénak, és ne mondj olyat, amit te magad meg nem teszel! Ez parancsom számodra, tartsd meg! 29

30 Ó, EMBER FIA! Ne tagadd meg szolgámtól bármit is kérjen tőled, mert az ő arca az Én arcom; légy tehát alázatos Előttem! 30

 


31 O SON OF BEING! Bring thyself to account each day ere thou art summoned to a reckoning; for death, unheralded, shall come upon thee and thou shalt be called to give account for thy deeds. 

32 O SON OF THE SUPREME! I have made death a messenger of joy to thee. Wherefore dost thou grieve? I made the light to shed on thee its splendor. Why dost thou veil thyself therefrom? 

33 O SON OF SPIRIT! With the joyful tidings of light I hail thee: rejoice! To the court of holiness I summon thee; abide therein that thou mayest live in peace for evermore. 

34 O SON OF SPIRIT! The spirit of holiness beareth unto thee the joyful tidings of reunion; wherefore dost thou grieve? The spirit of power confirmeth thee in His cause; why dost thou veil thyself? The light of His countenance doth lead thee; how canst thou go astray? 

35 O SON OF MAN! Sorrow not save that thou art far from Us. Rejoice not save that thou art drawing near and returning unto Us. 


31 Ó, LÉT FIA! Adj számot magadnak minden nap, még mielőtt a számadásra hívnak, mert váratlanul jő a halál, és számot kell majd adnod tetteidről! 31

32 Ó, LEGFŐBB FIA! A halált az öröm követévé tettem számodra. Miért bánkódsz hát miatta? Azért teremtettem a fényt, hogy reád ragyogjon. Miért fátyolozod el magad előle? 32

33 Ó, SZELLEM FIA! A fény örömhírével üdvözöllek: örvendj! A szentség udvarába hívlak: ott lakozzál, hogy békességben élhess mindörökké! 33

34 Ó, SZELLEM FIA! A szentség szelleme az újraegyesülés örömhírét viszi el hozzád, miért bánkódsz? Az erő szelleme erősít meg az Ő ügyében, fátyol mögé miért bújsz? Az Ő orcájának fénye vezérel téged, el hogyan tévedhetsz? 34

35 Ó, EMBER FIA! Ne szomorkodj, csak ha távol vagy Tőlünk! Ne örvendj, csak ha közeledsz Felénk, és visszatérsz Hozzánk! 35

 


36 O SON OF MAN! Rejoice in the gladness of thine heart, that thou mayest be worthy to meet Me and to mirror forth My beauty. 

37 O SON OF MAN! Divest not thyself of My beauteous robe, and forfeit not thy portion from My wondrous fountain, lest thou shouldst thirst for evermore. 

38 O SON OF BEING! Walk in My statutes for love of Me and deny thyself that which thou desirest if thou seekest My pleasure. 

39 O SON OF MAN! Neglect not My commandments if thou lovest My beauty, and forget not My counsels if thou wouldst attain My good pleasure. 

40 O SON OF MAN! Wert thou to speed through the immensity of space and traverse the expanse of heaven, yet thou wouldst find no rest save in submission to Our command and humbleness before Our Face. 

41 O SON OF MAN! Magnify My cause that I may reveal unto thee the mysteries of My greatness and shine upon thee with the light of eternity. 

 


36 Ó, EMBER FIA! Örülj szíved vidámságának, hogy érdemes légy a Vélem való találkozásra, és szépségem visszatükrözésére! 36

37 Ó, EMBER FIA! Le ne vesd magadról Én szépséges palástomat, és el ne pazarold a csodálatos forrásomból néked járó részt, nehogy szomjaznod kelljen örökkön-örökké! 

38 Ó, LÉT FIA! Járj törvényem útján az Irántam való szeretetből, és tagadd meg magadtól, amire vágyakozol, ha az Én kedvemet keresed! 38

39 Ó, EMBER FIA! Ne hanyagold el parancsolataimat, ha szereted szépségemet, és ne feledd tanácsaimat, ha el akarod nyerni tetszésemet! 39

40 Ó, EMBER FIA! Száguldj bár határtalan tereken át, járjad bár be a menny végtelenjét, nyugalomra mégsem lelhetsz, csak akkor, ha aláveted magad parancsunknak, és alázattal hajolsz meg Arcunk előtt. 40

41 Ó, EMBER FIA! Magasztald ügyemet, hogy kinyilatkoztathassam előtted nagyságom rejtelmeit, és az örökkévalóság fényével ragyoghassak rád! 41

 


42 O SON OF MAN! Humble thyself before Me, that I may graciously visit thee. Arise for the triumph of My cause, that while yet on earth thou mayest obtain the victory. 

43 O SON OF BEING! Make mention of Me on My earth, that in My heaven I may remember thee, thus shall Mine eyes and thine be solaced. 

44 O SON OF THE THRONE! Thy hearing is My hearing, hear thou therewith. Thy sight is My sight, do thou see therewith, that in thine inmost soul thou mayest testify unto My exalted sanctity, and I within Myself may bear witness unto an exalted station for thee. 

45 O SON OF BEING! Seek a martyr’s death in My path, content with My pleasure and thankful for that which I ordain, that thou mayest repose with Me beneath the canopy of majesty behind the tabernacle of glory. 

42 Ó, EMBER FIA! Alázattal hajolj meg Előttem, hogy kegyesen meglátogathassalak! Állj ki az Én ügyem diadaláért, hogy még itt a földön győzelmet arathass! 42

43 Ó, LÉT FIA! Emlegess Engem Földemen, hogy Én is megemlékezhessem rólad mennyországomban, így talál vigaszt az Én szemem és a tiéd is. 43

44 Ó, TRÓNUS FIA! A te hallásod az Én hallásom, halljál vele! A te látásod az Én látásom, lássál vele, hogy lelked legmélyén tanúságot tehess az Én magasztos szentségemről, és hogy Én magamban bizonyságot tehessek emelkedett állapotodról! 

45 Ó, LÉT FIA! Keresd a mártírhalált az Én ösvényemen, elégedetten az Én tetszésemmel, és hálásan azért, amit elrendeltem, hogy Velem pihenhess a fenség mennyezete alatt, a dicsőség szentélye mögött. 45


46 O SON OF MAN! Ponder and reflect. Is it thy wish to die upon thy bed, or to shed thy life-blood on the dust, a martyr in My path, and so become the manifestation of My command and the revealer of My light in the highest paradise? Judge thou aright, O servant! 

47 O SON OF MAN! By My beauty! To tinge thy hair with thy blood is greater in My sight than the creation of the universe and the light of both worlds. Strive then to attain this, O servant! 

48 O SON OF MAN! For everything there is a sign. The sign of love is fortitude under My decree and patience under My trials. 

49 O SON OF MAN! The true lover yearneth for tribulation even as doth the rebel for forgiveness and the sinful for mercy. 

50 O SON OF MAN! If adversity befall thee not in My path, how canst thou walk in the ways of them that are content with My pleasure? If trials afflict thee not in thy longing to meet Me, how wilt thou attain the light in thy love for My beauty? 


46 Ó, EMBER FIA! Fontold meg és gondolkozz! Arra vágysz-e, hogy ágyadban halj meg, vagy hogy éltető véredet mártírként ontsd a porba ösvényemen, így válva parancsom megnyilvánulásává és fényem kinyilatkoztatójává a legmagasabb Paradicsomban? Ítélj helyesen, ó, szolga! 46

47 Ó, EMBER FIA! Szépségemre! Ha véreddel fested hajad, az több az Én szememben, mint a mindenség megteremtése és mindkét világ fénye. Ennek elérésére törekedj hát, ó, szolga! 47

48 Ó, EMBER FIA! Mindennek megvan a maga jele. A szeretet jele az állhatatosság az Én rendelésemben, és a türelem a rád mért próbatételeimben. 48

49 Ó, EMBER FIA! Az igaz szerelmes vágyódik a megpróbáltatásra, miként lázadó a megbocsátásra, és bűnös a kegyelemre. 49

50 Ó, EMBER FIA! Ha nem ér viszontagság az ösvényemen, miként járhatsz azok útján, akik megelégednek az Én tetszésemmel? Ha nem sújtanak próbatételek, midőn találkozni vágysz Vélem, miként jutsz el a világosságig az Én szépségem iránti szeretetedben? 50


51 O SON OF MAN! My calamity is My providence, outwardly it is fire and vengeance, but inwardly it is light and mercy. Hasten thereunto that thou mayest become an eternal light and an immortal spirit. This is My command unto thee, do thou observe it. 

52 O SON OF MAN! Should prosperity befall thee, rejoice not, and should abasement come upon thee, grieve not, for both shall pass away and be no more. 

53 O SON OF BEING! If poverty overtake thee, be not sad; for in time the Lord of wealth shall visit thee. Fear not abasement, for glory shall one day rest on thee. 

54 O SON OF BEING! If thine heart be set upon this eternal, imperishable dominion, and this ancient, everlasting life, forsake this mortal and fleeting sovereignty. 55 O SON OF BEING! Busy not thyself with this world, for with fire We test the gold, and with gold We test Our servants. 


51 Ó, EMBER FIA! A Tőlem jövő sorscsapás az Én gondviselésem, látszólag tűz és bosszú, ám valójában fény és kegyelem. Siess elébe, hogy örök fény és halhatatlan szellem légy! Ez az Én parancsom, tartsd meg! 51

52 Ó, EMBER FIA! Ha jólétbe jutnál, ne örvendezz, ha megaláztatnál, ne bánkódj, mert mindkettő elmúlik és nem lesz többé! 52

53 Ó, LÉT FIA! Ha szegénység sújt le reád, ne légy szomorú, mert a gazdagság Ura idővel eljő hozzád! Megaláztatástól ne félj, mert egy napon dicsőség vár rád! 53

54 Ó, LÉT FIA! Ha szíved ezen örök, elpusztíthatatlan birodalom és eme ősi, örökkön tartó élet felé fordul, akkor mondj le e halandó és tovatűnő uralomról! 54

55 Ó, LÉT FIA! Ne törődj ezzel a világgal, mert Mi tűzzel tesszük próbára az aranyat, és arannyal a szolgáinkat! 55


56 O SON OF MAN! Thou dost wish for gold and I desire thy freedom from it. Thou thinkest thyself rich in its possession, and I recognize thy wealth in thy sanctity therefrom. By My life! This is My knowledge, and that is thy fancy; how can My way accord with thine? 

57 O SON OF MAN! Bestow My wealth upon My poor, that in heaven thou mayest draw from stores of unfading splendor and treasures of imperishable glory. But by My life! To offer up thy soul is a more glorious thing couldst thou but see with Mine eye. 

58 O SON OF MAN! The temple of being is My throne; cleanse it of all things, that there I may be established and there I may abide. 

59 O SON OF BEING! Thy heart is My home; sanctify it for My descent. Thy spirit is My place of revelation; cleanse it for My manifestation. 

60 O SON OF MAN! Put thy hand into My bosom, that I may rise above thee, radiant and resplendent. 


56 Ó, EMBER FIA! Te arany után áhítozol, Én pedig azt kívánom néked, hogy szabad légy tőle. Azt hiszed, birtoklása gazdaggá tesz, míg Én abban ismerek gazdagságodra, hogy megtisztulsz tőle. Életemre! Ez az Én tudásom, és az a te képzelgésed; hogyan egyeztethető hát össze az Én utam a tiéddel? 56

57 Ó, EMBER FIA! Adományozd javaimat szegényeimnek, hogy a mennyben meríthess az el nem halványuló ragyogás tárházából és az el nem múló dicsőség kincseiből. Ám életemre! Még dicsőbb lenne lelked fölajánlása; bárcsak az Én szememmel látnál. 57

58 Ó, EMBER FIA! A lét temploma az Én trónusom; tisztítsd meg azt mindentől, hogy helyet foglalhassak, és ott lakozhassam! 58

59 Ó, LÉT FIA! Szíved az Én otthonom, szenteld meg azt, hogy leszállhassak oda! Lelked az Én kinyilatkoztatásom helye, tisztítsd meg azt, hogy megnyilatkozhassam ott! 59

60 Ó, EMBER FIA! Kezed helyezd keblembe, hogy sugárzóan és ragyogón föléd emelkedhessek! 60


61 O SON OF MAN! Ascend unto My heaven, that thou mayest obtain the joy of reunion, and from the chalice of imperishable glory quaff the peerless wine. 

62 O SON OF MAN! Many a day hath passed over thee whilst thou hast busied thyself with thy fancies and idle imaginings. How long art thou to slumber on thy bed? Lift up thy head from slumber, for the Sun hath risen to the zenith, haply it may shine upon thee with the light of beauty. 

63 O SON OF MAN! The light hath shone on thee from the horizon of the sacred Mount and the spirit of enlightenment hath breathed in the Sinai of thy heart. Wherefore, free thyself from the veils of idle fancies and enter into My court, that thou mayest be fit for everlasting life and worthy to meet Me. Thus may death not come upon thee, neither weariness nor trouble. 

64 O SON OF MAN! My eternity is My creation, I have created it for thee. Make it the garment of thy temple. My unity is My handiwork; I have wrought it for thee; clothe thyself therewith, that thou mayest be to all eternity the revelation of My everlasting being. 


61 Ó, EMBER FIA! Szállj fel az Én mennyországomba, hogy elnyerhesd az újraegyesülés örömét, és az el nem múló dicsőség kelyhéből kortyolhasd a borok borát! 61

62 Ó, EMBER FIA! Hosszú idő járt el feletted, míg kedvteléseid és hiú képzelgéseid foglaltak le. Kereveteden meddig szunnyadsz még? Emeld fel fejed szendergésedből, minthogy zenitjére hágott már a Nap, s a szépség fényével tán reád ragyoghat! 62

63 Ó, EMBER FIA! A szent Hegy látóhatáráról reád sugárzott a fény, s a megvilágosodás szellemének lehelete megérintette szíved Sínaiját. Ezért szabadulj meg hát a hiú képzelgések fátylaitól, és lépj be udvaromba, hogy készen állj az örök életre, és méltó légy a Vélem való találkozásra! Így nem törhet rád halál, sem kimerültség, sem szomorúság. 63

64 Ó, EMBER FIA! Örökkévalóságom az Én alkotásom, néked teremtettem – öltöztesd díszbe templomodat vele! Egységem az Én művem; néked alkottam - öltsd magadra azt, hogy örökkévaló lényemnek mindörökre kinyilatkoztatása lehess! 64


65 O SON OF MAN! My majesty is My gift to thee, and My grandeur the token of My mercy unto thee. That which beseemeth Me none shall understand, nor can anyone recount. Verily, I have preserved it in My hidden storehouses and in the treasuries of My command, as a sign of My loving-kindness unto My servants and My mercy unto My people. 

66 O CHILDREN OF THE DIVINE AND INVISIBLE ESSENCE! Ye shall be hindered from loving Me and souls shall be perturbed as they make mention of Me. For minds cannot grasp Me nor hearts contain Me. 

67 O SON OF BEAUTY! By My spirit and by My favor! By My mercy and by My beauty! All that I have revealed unto thee with the tongue of power, and have written for thee with the pen of might, hath been in accordance with thy capacity and understanding, not with My state and the melody of My voice. 


65 Ó, EMBER FIA! Fenségem az Én ajándékom számodra, és nagyszerűségem az Én kegyelmem jele irántad. Ami Engem illet, azt senki meg nem érti, sem róla számot nem adhat. Valóban, megőriztem azt rejtett tárházaimban és parancsom kincsesházaiban, szolgáim iránti szerető kedvességem és népem iránti könyörületességem jeléül. 65

66 Ó, GYERMEKEI AZ ISTENI ÉS LÁTHATATLAN LÉNYEGNEK! Bizony, akadályozzák, hogy Engem szeressetek, és felkavarja a lelkeket, ha Engem említenek. Hisz Engem elme nem foghat fel, sem szív nem foglalhat magába. 66

67 Ó, SZÉPSÉG FIA! Szellememre és kegyemre! Irgalmamra és szépségemre! Mindaz, amit kinyilatkoztattam néked az erő nyelvén, és megírtam számodra a hatalom tollával, a te képességeddel és megértéseddel van összhangban, nem pedig az Én rangommal és hangom dallamával. 67

 


68 O CHILDREN OF MEN! Know ye not why We created you all from the same dust? That no one should exalt himself over the other. Ponder at all times in your hearts how ye were created. Since We have created you all from one same substance it is incumbent on you to be even as one soul, to walk with the same feet, eat with the same mouth and dwell in the same land, that from your inmost being, by your deeds and actions, the signs of oneness and the essence of detachment may be made manifest. Such is My counsel to you, O concourse of light! Heed ye this counsel that ye may obtain the fruit of holiness from the tree of wondrous glory. 

69 O YE SONS OF SPIRIT! Ye are My treasury, for in you I have treasured the pearls of My mysteries and the gems of My knowledge. Guard them from the strangers amidst My servants and from the ungodly amongst My people. 


68 Ó, EMBEREK GYERMEKEI! Nem tudjátok, miért teremtettünk benneteket egy és ugyanazon porból? Hogy egyikőtök se magasztalja magát a másik fölé. Fontoljátok meg szívetekben mindenkor, miképpen lettetek teremtve! Minthogy egy és ugyanazon anyagból teremtettünk benneteket, kötelességetek, hogy olyanok legyetek, mintha egy lélek volnátok, hogy ugyanazon lábbal járjatok, ugyanazon szájjal egyetek, és ugyanazon földet lakjátok, hogy legbensőbb lényetekben, tetteitekben és cselekedeteitekben az egység jele és a világtól való elszakadás lényege nyilvánulhasson meg. Ezt tanácsolom néktek, ó világosság gyülekezete! Fogadjátok meg e tanácsot, hogy elnyerhessétek a szentség gyümölcsét a csodálatos dicsőség fájáról! 68

69 Ó, TI, FIAI A SZELLEMNEK! Ti vagytok az Én kincsesházam, mert bennetek halmoztam fel misztériumaim gyöngyeit és tudásom drágaköveit. Őrizzétek ezeket az idegenektől szolgáim között, és az istentelenektől népem körében! 69

 


70 O SON OF HIM THAT STOOD BY HIS OWN ENTITY IN THE KINGDOM OF HIS SELF! Know thou, that I have wafted unto thee all the fragrances of holiness, have fully revealed to thee My word, have perfected through thee My bounty and have desired for thee that which I have desired for My Self. Be then content with My pleasure and thankful unto Me. 

71 O SON OF MAN! Write all that We have revealed unto thee with the ink of light upon the tablet of thy spirit. Should this not be in thy power, then make thine ink of the essence of thy heart. If this thou canst not do, then write with that crimson ink that hath been shed in My path. Sweeter indeed is this to Me than all else, that its light may endure for ever.


70 Ó, FIA ANNAK, AKI HŰ MARADT SAJÁT LÉNYEGÉHEZ ÖNNÖN KIRÁLYSÁGÁBAN! Tudjad, hogy feléd tereltem a szentség minden illatát, teljes egészében kinyilatkoztattam számodra igémet, általad tettem tökéletessé bőkezűségemet, és azt kívántam néked, amit Önmagamnak. Légy hát elégedett az Én tetszésemmel, és hálás Nékem! 70

71 Ó, EMBER FIA! Mindazt, amit kinyilatkoztattunk néked, írjad a fénynek tintájával szellemed táblájára! Ha ez nem áll hatalmadban, úgy szíved lényegéből készítsd tintádat! Ha ezt sem teheted, akkor azzal a bíbor tintával írj, amely kiontatott az Én ösvényemen! Bizony, édesebb az Nékem minden másnál, hogy annak fénye mindörökké kitartson. 71

 

PART II—FROM THE PERSIAN In the Name of the Lord of Utterance, The Mighty.

 

1 O YE PEOPLE THAT HAVE MINDS TO KNOW AND EARS TO HEAR! The first call of the Beloved is this: O mystic nightingale! Abide not but in the rose-garden of the spirit. O messenger of the Solomon of love! Seek thou no shelter except in the Sheba of the well-beloved, and O immortal phoenix! dwell not save on the mount of faithfulness. Therein is thy habitation, if on the wings of thy soul thou soarest to the realm of the infinite and seekest to attain thy goal. 

2 O SON OF SPIRIT! The bird seeketh its nest; the nightingale the charm of the rose; whilst those birds, the hearts of men, content with transient dust, have strayed far from their eternal nest, and with eyes turned towards the slough of heedlessness are bereft of the glory of the divine presence. Alas! How strange and pitiful; for a mere cupful, they have turned away from the billowing seas of the Most High, and remained far from the most effulgent horizon. 

 

MÁSODIK (PERZSA) RÉSZ Az Ige Urának, A Hatalmasnak Nevében!

 

1 Ó, TI, EMBEREK, KIKNEK ÉRTELME VAN A TUDÁSRA, ÉS FÜLE A HALLÁSRA! A Szeretett első hívása ez: ó, titokzatos csalogány! Ne lakozz másutt, csak a szellem rózsakertjében! Ó, a szeretet Salamonának küldötte! Ne keress más menedéket, csak az imádott Sábájánál, és ó, halhatatlan főnix, ne legyen más honod, csak a hűség orma! Ott van a te lakhelyed, ha lelked szárnyán a végtelen birodalmába emelkedsz, és célod elérésére törekszel. 1

2 Ó, SZELLEM FIA! Fészkét keresi a madár; rózsa báját a csalogány; míg az emberi szív, e madár, a mulandó porral megelégedvén, örök fészkétől messze tévelyedett, és szemét a nemtörődömség ingoványa felé fordítván az isteni jelenlét dicsőségétől megfosztatik. Ó, jaj! Mily különös és szánalmas: egyetlenegy kupányiért fordultak el a Legmagasabb áradó tengereitől, és maradtak távol a legtündöklőbb láthatártól. 2


3 O FRIEND! In the garden of thy heart plant naught but the rose of love, and from the nightingale of affection and desire loosen not thy hold. Treasure the companionship of the righteous and eschew all fellowship with the ungodly. 

4 O SON OF JUSTICE! Whither can a lover go but to the land of his beloved? and what seeker findeth rest away from his heart’s desire? To the true lover reunion is life, and separation is death. His breast is void of patience and his heart hath no peace. A myriad lives he would forsake to hasten to the abode of his beloved. 

5 O SON OF DUST! Verily I say unto thee: Of all men the most negligent is he that disputeth idly and seeketh to advance himself over his brother. Say, O brethren! Let deeds, not words, be your adorning. 6 O SON OF EARTH! Know, verily, the heart wherein the least remnant of envy yet lingers, shall never attain My everlasting dominion, nor inhale the sweet savors of holiness breathing from My kingdom of sanctity. 


3 Ó, BARÁT! Szíved kertjébe ne ültess mást, csakis a szeretet rózsáját, és ne engedd el a ragaszkodás és vágy csalogányát! Becsüld nagyra az igazak társaságát, és kerülj minden közösséget az istentelenekkel! 3

4 Ó, IGAZSÁGOSSÁG FIA! Hová mehet a szerelmes, ha nem szerettének földjére, és mely kereső lelheti nyugalmát szíve vágyától távol? Az igazi szerelmesnek az újraegyesülés élet, és az elválás halál. Keblét türelmetlenség feszíti, és szívében béke nincsen. Miriád életről mondana le, hogy szerettének lakhelyéhez siessen. 4

5 Ó, POR FIA! Bizony mondom néked: minden ember közül az a leghanyagabb, aki feleslegesen civódik, és testvére fölé igyekszik kerekedni. Mondjátok, ó, felebarátaim! A tettek, és ne a szavak legyenek díszeitek! 5

6 Ó, FÖLD FIA! Tudd igazán, hogy a szív, amelyben az irigység legcsekélyebb nyoma bár, de még ott leledzik, sohasem jut el az Én örökkön tartó birodalmamba, sem be nem lélegezheti a szentség édes illatát, mely szent királyságomból árad. 6


7 O SON OF LOVE! Thou art but one step away from the glorious heights above and from the celestial tree of love. Take thou one pace and with the next advance into the immortal realm and enter the pavilion of eternity. Give ear then to that which hath been revealed by the pen of glory. 

8 O SON OF GLORY! Be swift in the path of holiness, and enter the heaven of communion with Me. Cleanse thy heart with the burnish of the spirit, and hasten to the court of the Most High. 

9 O FLEETING SHADOW! Pass beyond the baser stages of doubt and rise to the exalted heights of certainty. Open the eye of truth, that thou mayest behold the veilless Beauty and exclaim: Hallowed be the Lord, the most excellent of all creators! 10 O SON OF DESIRE! Give ear unto this: Never shall mortal eye recognize the everlasting Beauty, nor the lifeless heart delight in aught but in the withered bloom. For like seeketh like, and taketh pleasure in the company of its kind. 


7 Ó, SZERETET FIA! Csupán egy lépésnyire vagy a dicsőséges magaslatoktól és a szeretet mennyei fájától. Tégy egy lépést, és a következő már a halhatatlan birodalomba visz, és bejutsz az örökkévalóság sátrába. Halld meg, amit kinyilatkoztatott a dicsőség tolla! 7

8 Ó, DICSŐSÉG FIA! Sebesen haladj a szentség ösvényén, és lépj be a Vélem való közösség mennyországába! Tisztítsd meg szívedet a szellem csiszolóvásznával, és siess a Legmagasabb udvarába! 8

9 Ó, MÚLÓ ÁRNYÉK! Haladd meg a kétely alantasabb szintjeit, és emelkedj a bizonyosság fenséges magasába! Nyisd fel az igazság szemét, hogy megpillanthasd a leplezetlen Szépséget, és felkiálthass: szenteltessék meg az Úr, a legkiválóbb minden teremtő közül. 9

10 Ó, VÁGY FIA! Halld meg ezt: halandó szem sohasem ismeri fel az örök Szépséget, és az élettelen szív nem örül másnak, mint a hervadt virágnak. Mert hasonló a hasonlót keresi, és kedvét csak fajtájának társaságában leli. 10


11 O SON OF DUST! Blind thine eyes, that thou mayest behold My beauty; stop thine ears, that thou mayest hearken unto the sweet melody of My voice; empty thyself of all learning, that thou mayest partake of My knowledge; and sanctify thyself from riches, that thou mayest obtain a lasting share from the ocean of My eternal wealth. Blind thine eyes, that is, to all save My beauty; stop thine ears to all save My word; empty thyself of all learning save the knowledge of Me; that with a clear vision, a pure heart and an attentive ear thou mayest enter the court of My holiness. 

12 O MAN OF TWO VISIONS! Close one eye and open the other. Close one to the world and all that is therein, and open the other to the hallowed beauty of the Beloved. 

13 O MY CHILDREN! I fear lest, bereft of the melody of the dove of heaven, ye will sink back to the shades of utter loss, and, never having gazed upon the beauty of the rose, return to water and clay. 


11 Ó, POR FIA! Zárd le szemedet, hogy megpillanthasd szépségemet; csukd be füledet, hogy meghallhasd hangom édes dallamát; üríts ki magadból minden ismeretet, hogy részesülhess tudásomból; és tisztulj meg minden pompától, hogy örök gazdagságom óceánjából elnyerhesd tartós részedet! Zárd le szemedet, ne lásson mást, csak az Én szépségemet; csukd be füledet, ne halljon mást, csak az Én szavamat; üríts ki magadból minden ismeretet, ne tudj mást, csak Engem, hogy éles látással, tiszta szívvel és figyelmes füllel léphess be szentségem udvarába! 11

12 Ó, KÉTFÉLE LÁTÁS BIRTOKOSA! Csukd be az egyik szemed, és nyisd ki a másikat! Csukd be az egyiket a világ és mindaz előtt, ami abban létezik, és nyisd rá a másikat a Szeretett megszentelt szépségére! 12

13 Ó, GYERMEKEIM! Félek, hogy a menny galambjának dallamától megfosztván visszasüllyedtek a teljes elveszettség homályába, és anélkül váltok ismét vízzé és agyaggá, hogy a rózsa szépségét valaha is megcsodáltátok volna. 13


14 O FRIENDS! Abandon not the everlasting beauty for a beauty that must die, and set not your affections on this mortal world of dust. 

15 O SON OF SPIRIT! The time cometh, when the nightingale of holiness will no longer unfold the inner mysteries and ye will all be bereft of the celestial melody and of the voice from on high. 

16 O ESSENCE OF NEGLIGENCE! Myriads of mystic tongues find utterance in one speech, and myriads of hidden mysteries are revealed in a single melody; yet, alas, there is no ear to hear, nor heart to understand. 

17 O COMRADES! The gates that open on the Placeless stand wide and the habitation of the loved one is adorned with the lovers’ blood, yet all but a few remain bereft of this celestial city, and even of these few, none but the smallest handful hath been found with a pure heart and sanctified spirit. 


14 Ó, BARÁTOK! Ne hagyjátok el az örök szépséget mulandó szépségért, és ne ragaszkodjatok a pornak e halandó világához! 14

15 Ó, SZELLEM FIA! Eljön az idő, amikor a szentség csalogánya már nem tár fel néktek belső misztériumokat, és mind megfosztattok majd a mennyei dallamtól és az égi hangtól. 15

16 Ó, HANYAGSÁG LÉNYEGE! Titokzatos nyelvek miriádjai nyilvánulnak meg egy beszédben, és rejtett misztériumok miriádjai nyilatkoznak meg egyetlen dalban; mégis, ó, jaj, nincs fül, mely hallaná, és nincs szív, mely értené azokat! 16

17 Ó, TÁRSAK! Szélesre tárultattak a kapuk a Térnélküli terekhez, és a szeretett lakhelye szerelmesek vérével ékes, mégis, csaknem mindannyian távol maradnak ezen mennyei várostól, és még e kevesek közül is csak alig maroknyi találtatott, aki tiszta szívű és megszentelt szellemű. 17


18 O YE DWELLERS IN THE HIGHEST PARADISE! Proclaim unto the children of assurance that within the realms of holiness, nigh unto the celestial paradise, a new garden hath appeared, round which circle the denizens of the realm on high and the immortal dwellers of the exalted paradise. Strive, then, that ye may attain that station, that ye may unravel the mysteries of love from its wind-flowers and learn the secret of divine and consummate wisdom from its eternal fruits. Solaced are the eyes of them that enter and abide therein! 

19 O MY FRIENDS! Have ye forgotten that true and radiant morn, when in those hallowed and blessed surroundings ye were all gathered in My presence beneath the shade of the tree of life, which is planted in the all-glorious paradise? Awe-struck ye listened as I gave utterance to these three most holy words: O friends! Prefer not your will to Mine, never desire that which I have not desired for you, and approach Me not with lifeless hearts, defiled with worldly desires and cravings. Would ye but sanctify your souls, ye would at this present hour recall that place and those surroundings, and the truth of My utterance should be made evident unto all of you. 

18 
Ó, TI, A LEGMAGASABB PARADICSOM LAKÓI! Hirdessétek a bizonyosság gyermekeinek, hogy a szentség birodalmában, közel az égi Paradicsomhoz egy új kert tűnt fel, mely körül a magasságos birodalom szülöttei és a fenséges Paradicsom halhatatlan lakói keringenek. Igyekezzetek hát, hogy elérhessétek ama állást, hogy annak szél-virágaiból kibonthassátok a szeretet misztériumait, és örök gyümölcseiből megtudhassátok az isteni és tökéletes bölcsesség titkát! Vigasztalást nyer azok szeme, kik belépnek oda, és ott lakoznak! 18

19 Ó, BARÁTAIM! Elfelejtettétek-e azt az igaz és sugárzó reggelt, amikor ama megszentelt és áldott helyen mindannyian összegyűltetek színem előtt az élet fájának árnyékában, amely a mindenek felett dicső Paradicsomban nő? Lenyűgözve hallgattátok, midőn kimondtam e három legszentebb igét: ó, barátaim, ne szeressétek jobban a ti akaratotokat az Enyémnél; sohase kívánjátok, amit Én nem kívántam számotokra; és ne közelítsetek Hozzám élettelen szívvel, világi vágyakkal és sóvárgásokkal bemocskolva! Ha megszentelnétek lelketeket, még ez órában emlékeznétek arra a helyre és vidékre, és igém igazsága világossá válna mindnyájatok előtt. 19


In the eighth of the most holy lines, in the fifth Tablet of Paradise, He saith: 

20 O YE THAT ARE LYING AS DEAD ON THE COUCH OF HEEDLESSNESS! Ages have passed and your precious lives are well-nigh ended, yet not a single breath of purity hath reached Our court of holiness from you. Though immersed in the ocean of misbelief, yet with your lips ye profess the one true faith of God. Him whom I abhor ye have loved, and of My foe ye have made a friend. Notwithstanding, ye walk on My earth complacent and self-satisfied, heedless that My earth is weary of you and everything within it shunneth you. Were ye but to open your eyes, ye would, in truth, prefer a myriad griefs unto this joy, and would count death itself better than this life. 

21 O MOVING FORM OF DUST! I desire communion with thee, but thou wouldst put no trust in Me. The sword of thy rebellion hath felled the tree of thy hope. At all times I am near unto thee, but thou art ever far from Me. Imperishable glory I have chosen for thee, yet boundless shame thou hast chosen for thyself. While there is yet time, return, and lose not thy chance. 


A Paradicsom ötödik Tábláján, a legszentebb sorok közül a nyolcadikban azt mondja: 20 Ó, KIK HALOTTKÉNT HEVERTEK A NEMTÖRŐDÖMSÉG KEREVETÉN! Korok tűntek le, és drága éltetek immár végéhez közeleg, mégsem ért el szentségünk udvarába a tisztaság egyetlen lehelete sem tőletek. Bár a hitetlenség óceánjába merültök, ajkatokkal mégis Isten egy igaz hitét hirdetitek. Szerettétek, kitől Én iszonyodom, s ellenségemet baráttá tettétek. Mi több, tetszelegve, önhitten jártok földemen, nem törődvén azzal, hogy ez a föld megunt már titeket, és rajta minden elkerül benneteket. Ha szemeteket fölnyitnátok, valóban a miriád bánatot is jobban szeretnétek ennél az örömnél, és magát a halált is többre becsülnétek, mint az ilyen életet. 20

21 Ó, MOZGÓ PORALAK! Közösséget kívánok véled, de te nem bízol Bennem. Lázadásod kardja kivágta reményed fáját. Én mindig közel vagyok hozzád, de te mindig messze vagy Tőlem. Hervadhatatlan dicsőséget szántam néked, de te a vég nélküli szégyent választottad. Fordulj vissza, míg nem késő, el ne szalaszd szerencsédet! 21


22 O SON OF DESIRE! The learned and the wise have for long years striven and failed to attain the presence of the All-Glorious; they have spent their lives in search of Him, yet did not behold the beauty of His countenance. Thou without the least effort didst attain thy goal, and without search hast obtained the object of thy quest. Yet, notwithstanding, thou didst remain so wrapt in the veil of self, that thine eyes beheld not the beauty of the Beloved, nor did thy hand touch the hem of His robe. Ye that have eyes, behold and wonder. 

23 O DWELLERS IN THE CITY OF LOVE! Mortal blasts have beset the everlasting candle, and the beauty of the celestial Youth is veiled in the darkness of dust. The chief of the monarchs of love is wronged by the people of tyranny and the dove of holiness lies prisoned in the talons of owls. The dwellers in the pavilion of glory and the celestial concourse bewail and lament, while ye repose in the realm of negligence, and esteem yourselves as of the true friends. How vain are your imaginings! 


22 Ó, VÁGY FIA! A tanultak és a bölcsek hosszú éveken át hiába törték magukat, hogy a Mindenek Felett Dicsőséges színe elé jussanak; az Ő kutatásával töltötték életüket, és orcájának szépségét mégsem látták meg. Te a legkisebb erőfeszítés nélkül értél célodhoz, és kutatás nélkül jutottál el keresésed tárgyához. Ám mégis éned fátylába burkolózva maradtál, olyannyira, hogy szemed meg nem látta a Szeretett szépségét, sem kezed meg nem érintette palástjának szegélyét. Lássatok és ámuljatok, ó látó szeműek! 22

23 Ó, A SZERETET VÁROSÁBAN LAKOZÓK! Halálos szélroham támadja az örök gyertyát, és az égi Ifjú szépségét eltakarja a porfelhő sötétje. A szeretet királyainak vezérét az elnyomás népe üldözi, és a szentség galambját baglyok karmai tartják fogságban. A dicsőség sátrának lakói és a mennyei seregek siránkoznak és jajveszékelnek, míg ti a hanyagság birodalmában henyéltek, és igaz barátként tartjátok magatokat nagyra. Mily hiábavalók is képzelgéseitek! 23


24 O YE THAT ARE FOOLISH, YET HAVE A NAME TO BE WISE! Wherefore do ye wear the guise of shepherds, when inwardly ye have become wolves, intent upon My flock? Ye are even as the star, which riseth ere the dawn, and which, though it seem radiant and luminous, leadeth the wayfarers of My city astray into the paths of perdition. 

25 O YE SEEMING FAIR YET INWARDLY FOUL! Ye are like clear but bitter water, which to outward seeming is crystal pure but of which, when tested by the divine Assayer, not a drop is accepted. Yea, the sun beam falls alike upon the dust and the mirror, yet differ they in reflection even as doth the star from the earth: nay, immeasurable is the difference! 

26 O MY FRIEND IN WORD! Ponder awhile. Hast thou ever heard that friend and foe should abide in one heart? Cast out then the stranger, that the Friend may enter His home. 


24 Ó, TI EGYÜGYŰEK, KIK MÉGIS A BÖLCS NEVET VISELITEK! Miért hordjátok pásztorok ruháját, mikor lelketek mélyén farkasokká váltatok, kik nyájamra törnek? Olyanok vagytok, mint a csillag, mely hajnal előtt kél, és bár sugárzónak és fényesnek tűnik, tévútra vezeti az Én városom vándorait, hogy a kárhozat ösvényeire tévedjenek. 24

25 Ó, TI, KIK SZÉPSÉGESNEK LÁTSZOTOK, BÉVÜL MÉGIS RÚTAK VAGYTOK! Hasonlóak vagytok a tiszta, ám keserű vízhez, amely látszólag kristálytiszta, ám egyetlen cseppje sem állja ki az isteni Próbamíves próbáját. Igaz, a Nap sugara egyformán éri a port és a tükröt, visszfényük mégis különbözik, miként a csillag is a földtől; sőt mérhetetlen a különbség! 25

26 Ó, TE, KI BARÁTOMNAK MONDOD MAGAD! Tűnődj el egy kicsit! Hallottad-e valaha is, hogy barát és ellenség egyazon szívben lakozzék? Űzd el hát az idegent, hogy a Barát otthonába térhessen! 26


27 O SON OF DUST! All that is in heaven and earth I have ordained for thee, except the human heart, which I have made the habitation of My beauty and glory; yet thou didst give My home and dwelling to another than Me; and whenever the manifestation of My holiness sought His own abode, a stranger found He there, and, homeless, hastened unto the sanctuary of the Beloved. Notwithstanding I have concealed thy secret and desired not thy shame. 

28 O ESSENCE OF DESIRE! At many a dawn have I turned from the realms of the Placeless unto thine abode, and found thee on the bed of ease busied with others than Myself. Thereupon, even as the flash of the spirit, I returned to the realms of celestial glory and breathed it not in My retreats above unto the hosts of holiness. 


27 Ó, POR FIA! A mennyben és a földön mindent néked szántam, kivéve az emberi szívet, melyet az Én szépségem és dicsőségem lakává tettem; mégis másnak engedted át az Én otthonomat és hajlékomat; és valahányszor az Én szentségem megnyilvánulása saját lakhelyét kereste, idegent talált ott, és hontalanul futott vissza a Szeretett szentélyébe. Én mégis lepleztem titkodat, és nem kívántam, hogy megszégyenülj. 27

28 Ó, VÁGY LÉNYEGE! Hány hajnalon tértem be hajlékodba a Térnélküli birodalmaiból, és találtalak a kényelem fekhelyén mással foglalatoskodván, mint Vélem. Mire csakúgy, mint a szellem villanásnyi fénye, visszatértem az égi dicsőség birodalmaiba, és mit sem szóltam minderről mennyei menedékhelyemen a szentség seregeinek. 28


29 O SON OF BOUNTY! Out of the wastes of nothingness, with the clay of My command I made thee to appear, and have ordained for thy training every atom in existence and the essence of all created things. Thus, ere thou didst issue from thy mother’s womb, I destined for thee two founts of gleaming milk, eyes to watch over thee, and hearts to love thee. Out of My loving-kindness, ’neath the shade of My mercy I nurtured thee, and guarded thee by the essence of My grace and favor. And My purpose in all this was that thou mightest attain My everlasting dominion and become worthy of My invisible bestowals. And yet heedless thou didst remain, and when fully grown, thou didst neglect all My bounties and occupied thyself with thine idle imaginings, in such wise that thou didst become wholly forgetful, and, turning away from the portals of the Friend didst abide within the courts of My enemy. 


29 Ó, BŐSÉG FIA! A nemlét pusztaságából parancsom agyagával hívtalak életre, s minden létező atomot és valamennyi teremtett dolog lényegét nevelésed szolgálatába állítottam. Így még mielőtt anyád méhéből világra jöttél, két csillámló tejforrást rendeltem néked, szempárt, hogy őrizzen, és szívet, hogy szeressen. Szerető kedvességemből az Én irgalmam árnyékában tápláltalak, és védelmeztelek az Én kegyelmem és kegyem leglényegével. Mindezzel célom az volt, hogy elérhesd az Én örökkévaló birodalmamat, és méltó lehess láthatatlan adományaimra. De te nem törődtél ezzel, és felnövekedvén elvetetted bőségemet, és úgy elfoglaltad magad hiú képzelgéseiddel, hogy egészen megfeledkeztél Rólam, és elfordulván a Barát kapuitól, ellenségem udvarában lakoztál. 29


30 O BOND SLAVE OF THE WORLD! Many a dawn hath the breeze of My loving-kindness wafted over thee and found thee upon the bed of heedlessness fast asleep. Bewailing then thy plight it returned whence it came. 

31 O SON OF EARTH! Wouldst thou have Me, seek none other than Me; and wouldst thou gaze upon My beauty, close thine eyes to the world and all that is therein; for My will and the will of another than Me, even as fire and water, cannot dwell together in one heart. 

32 O BEFRIENDED STRANGER! The candle of thine heart is lighted by the hand of My power, quench it not with the contrary winds of self and passion. The healer of all thine ills is remembrance of Me, forget it not. Make My love thy treasure and cherish it even as thy very sight and life. 


30 Ó, VILÁG RABSZOLGÁJA! Hány hajnalon lengedezett fölötted szerető kedvességem szellője, és ott talált a nemtörődömség fekhelyén mély álomba merülve. Majd megsiratván állapotod, visszatért oda, ahonnan jött. 30

31 Ó, FÖLD FIA! Ha Engem akarsz, ne keress mást, csak Engem; és ha az Én szépségemet kívánod megpillantani, hunyd be szemed, hogy ne lásd a világot és mindazt, ami benne van; mert az Én akaratom és bármi más akarat, mint az Enyém, akár a tűz és a víz, a kettő egyazon szívben nem lakozhat. 31

32 Ó, BARÁTTÁ FOGADOTT IDEGEN! Szíved fáklyáját az Én hatalmam keze gyújtotta lángra, ne oltsd azt el az önzés és a szenvedély ellentétes szelével! Minden bajod gyógyírja a Rám való emlékezés, ezt ne feledd! Kincsed legyen az Én szeretetem és tartsd azt oly nagy becsben, mint szemed fényét, mint életedet! 32


33 O MY BROTHER! Hearken to the delightsome words of My honeyed tongue, and quaff the stream of mystic holiness from My sugar-shedding lips. Sow the seeds of My divine wisdom in the pure soil of thy heart, and water them with the water of certitude, that the hyacinths of My knowledge and wisdom may spring up fresh and green in the sacred city of thy heart. 

34 O DWELLERS OF MY PARADISE! With the hands of loving-kindness I have planted in the holy garden of paradise the young tree of your love and friendship, and have watered it with the goodly showers of My tender grace; now that the hour of its fruiting is come, strive that it may be protected, and be not consumed with the flame of desire and passion. 

35 O MY FRIENDS! Quench ye the lamp of error, and kindle within your hearts the everlasting torch of divine guidance. For ere long the assayers of mankind shall, in the holy presence of the Adored, accept naught but purest virtue and deeds of stainless holiness. 


33 Ó, FIVÉREM! Figyelj mézízű nyelvem élvezetes szavaira, és kortyolj a titokzatos szentség folyamából, mely édességet ontó ajkaimról fakad! Vesd el isteni bölcsességem magjait szíved tiszta talajába, és öntözd azokat a bizonyosság vizével, hogy tudásom és bölcsességem jácintjai frissen és zölden hajthassanak ki szíved megszentelt városában! 33

34 Ó, PARADICSOMOM LAKÓI! A szerető kedvesség kezével elültettem szent Édenkertemben barátságotok és szeretetetek zsenge fáját, és megöntöztem azt gyengéd irgalmam jótékony záporaival; most, hogy itt a gyümölcsérés ideje, igyekezzetek megóvni, és őrizzétek, hogy a vágy és szenvedély lángja el ne eméssze! 34

35 Ó, BARÁTAIM! Oltsátok el a tévedés lámpását, és lobbantsátok fel szívetekben az isteni vezérlet örök fáklyáját! Mert közeleg az idő, amikor az emberiség próbamívesei az Imádott szent színe előtt mást nem fogadnak majd el, csak a legtisztább erényt és a makulátlan szentség tetteit. 35


36 O SON OF DUST! The wise are they that speak not unless they obtain a hearing, even as the cup-bearer, who proffereth not his cup till he findeth a seeker, and the lover who crieth not out from the depths of his heart until he gazeth upon the beauty of his beloved. Wherefore sow the seeds of wisdom and knowledge in the pure soil of the heart, and keep them hidden, till the hyacinths of divine wisdom spring from the heart and not from mire and clay.  In the first line of the Tablet it is recorded and written, and within the sanctuary of the tabernacle of God is hidden: 

37 O MY SERVANT! Abandon not for that which perisheth an everlasting dominion, and cast not away celestial sovereignty for a worldly desire. This is the river of everlasting life that hath flowed from the well-spring of the pen of the merciful; well is it with them that drink! 38 O SON OF SPIRIT! Burst thy cage asunder, and even as the phoenix of love soar into the firmament of holiness. Renounce thyself and, filled with the spirit of mercy, abide in the realm of celestial sanctity. 


36 Ó, POR FIA! Bölcs az, ki nem beszél, csak ha meghallgatják, mint ahogy a pohárnok sem kínálja kupáját addig, míg keresőt nem talál, és a szerelmes szíve mélyéről sem tör fel kiáltás, míg szerettének szépségét meg nem pillantja. Ezért a bölcsesség és a tudás magvait csakis a szív tiszta talajába vesd el, és addig tartsd azokat rejtekükön, míg az isteni bölcsesség jácintjai a szívből hajtanak ki, nem pedig sárból és agyagból! 36

A Tábla első sorában ez található feljegyezve és megírva, és Isten szentségházának szentélyében ez rejtetett el: 37 Ó, SZOLGÁM! Ne hagyd el mulandóért az örök birodalmat, és ne dobd el világi vágyért az égi korlátlan uralmat! Ez az örök élet folyója, mely az irgalmas tollának kútfejéből fakadt; jó azoknak, akik abból isznak. 37

38 Ó, SZELLEM FIA! Törj ki kalitkádból, és mint a szeretet főnixmadara, szárnyalj föl a szentség égboltjára! Tagadd meg önmagad, s a kegyelem szellemétől eltöltve lakozzál a mennyei szentség birodalmában! 38


39 O OFFSPRING OF DUST! Be not content with the ease of a passing day, and deprive not thyself of everlasting rest. Barter not the garden of eternal delight for the dust-heap of a mortal world. Up from thy prison ascend unto the glorious meads above, and from thy mortal cage wing thy flight unto the paradise of the Placeless. 

40 O MY SERVANT! Free thyself from the fetters of this world, and loose thy soul from the prison of self. Seize thy chance, for it will come to thee no more. 

41 O SON OF MY HANDMAID! Didst thou behold immortal sovereignty, thou wouldst strive to pass from this fleeting world. But to conceal the one from thee and to reveal the other is a mystery which none but the pure in heart can comprehend. 

42 O MY SERVANT! Purge thy heart from malice and, innocent of envy, enter the divine court of holiness. 


39 Ó, POR SARJA! Ne elégedj meg a múló nap kényelmével, és ne foszd meg magad az örök nyugalomtól! Ne cseréld el az örök gyönyörűség kertjét a halandó világ porhalmáért! Emelkedj fel börtönödből a dicsőséges égi mezők magasába, és halandó kalitkádból szárnyaljon repted a Térnélküli Paradicsomába. 39

40 Ó, SZOLGÁM! Szabadítsd ki magad e világ béklyóiból, és engedd szabadon lelkedet énednek börtönéből! Ragadd meg az alkalmat, mert nem tér vissza soha többé! 40

41 Ó, SZOLGÁLÓLEÁNYOM FIA! Ha meglátnád a halhatatlan, korlátok nélküli uralmat, elhagyni törekednél e tovatűnő világot. Ám oly misztérium az egyiket előled elrejteni, a másikat pedig feltárni, amit senki más nem képes megérteni, csakis a tiszta szívűek. 41

42 Ó, SZOLGÁM! Tisztítsd meg szívedet a rosszindulattól, és az irigységet levetkezve lépj be a szentség isteni udvarába! 42


43 O MY FRIENDS! Walk ye in the ways of the good pleasure of the Friend, and know that His pleasure is in the pleasure of His creatures. That is: no man should enter the house of his friend save at his friend’s pleasure, nor lay hands upon his treasures nor prefer his own will to his friend’s, and in no wise seek an advantage over him. Ponder this, ye that have insight! 

44 O COMPANION OF MY THRONE! Hear no evil, and see no evil, abase not thyself, neither sigh and weep. Speak no evil, that thou mayest not hear it spoken unto thee, and magnify not the faults of others that thine own faults may not appear great; and wish not the abasement of anyone, that thine own abasement be not exposed. Live then the days of thy life, that are less than a fleeting moment, with thy mind stainless, thy heart unsullied, thy thoughts pure, and thy nature sanctified, so that, free and content, thou mayest put away this mortal frame, and repair unto the mystic paradise and abide in the eternal kingdom for evermore. 


43 Ó, BARÁTAIM! Járjátok a Barát örömére szolgáló utakat, és tudjátok, hogy az Ő öröme az Ő teremtményeinek örömében vagyon! Vagyis: senki ne lépjen be barátjának házába, csak barátja örömére, se ne tegye kezét kincseire, se ne szeresse saját akaratát jobban barátjáénál, és semmiképpen se igyekezzék előnyt szerezni vele szemben! Gondolkozzatok ezen, ti, kik éleslátással bírtok! 43

44 Ó, TRÓNOM KÍSÉRŐJE! Ne halld a rosszat, és ne lásd a rosszat, ne alázd meg magad, s ne sóhajtozz és sírj! Ne szólj gonoszat, hogy te se halljál olyat! Ne nagyítsd fel mások hibáit, hogy a tieid se tűnjenek nagynak; ne kívánd mások megalázását, hogy ne lássák a te megaláztatásodat! Így éld hát életed napjait, melyek rövidebbek egy tűnő pillanatnál, makulátlan elmével, mocsoktalan szívvel, tiszta gondolatokkal, megszentelt természettel, hogy szabadon és elégedetten hagyhasd el egykor e halandó formát, s megtérhess a titokzatos édenbe, és az örök királyságban lakozhass mindörökké! 44


45 ALAS! ALAS! O LOVERS OF WORLDLY DESIRE! Even as the swiftness of lightning ye have passed by the Beloved One, and have set your hearts on satanic fancies. Ye bow the knee before your vain imagining, and call it truth. Ye turn your eyes towards the thorn, and name it a flower. Not a pure breath have ye breathed, nor hath the breeze of detachment been wafted from the meadows of your hearts. Ye have cast to the winds the loving counsels of the Beloved and have effaced them utterly from the tablet of your hearts, and even as the beasts of the field, ye move and have your being within the pastures of desire and passion.

46 O BRETHREN IN THE PATH! Wherefore have ye neglected the mention of the Loved One, and kept remote from His holy presence? The essence of beauty is within the peerless pavilion, set upon the throne of glory, whilst ye busy yourselves with idle contentions. The sweet savors of holiness are breathing and the breath of bounty is wafted, yet ye are all sorely afflicted and deprived thereof. Alas for you and for them that walk in your ways and follow in your footsteps! 


45 Ó, JAJ! Ó, JAJ! Ó, VILÁGI VÁGY SZERELMESEI! Mint a villám, oly sebesen suhantatok el a Szeretett mellett, és szívetek a sátáni kedvtelésekre vágyott. Térdet hajtotok hiú képzelgéseitek előtt, és azokat hívjátok igazságnak. A tövis felé fordítjátok szemetek, és azt nevezitek virágnak. Egyetlen tiszta leheletet ki nem lélegeztek, és a világtól való elfordulás szellője sem kél szívetek rétje felől. Szélnek eresztettétek a Szeretett szerető tanácsait, és szívetek táblájáról teljesen kitöröltétek azokat, és mint a mező vadjai ténferegtek és léteztek a szenvedély és vágy legelőin. 45

46 Ó, ÚTITÁRSAK! Miért hanyagoljátok el a Szeretett említését, és miért maradtok távol az Ő szent jelenlététől? A páratlan sátorházban honol a szépség lényege a dicsőség trónján, mialatt ti hasztalan vitákkal foglaljátok el magatokat. A szentség édes lélegzete árad, és a nagylelkűség lehelete lengedez, ti mégis fájón szomorúak vagytok megfosztván tőle. Jaj nektek, és mindazoknak, kik utatokon járnak, és követik nyomdokaitokat! 46


47 O CHILDREN OF DESIRE! Put away the garment of vainglory, and divest yourselves of the attire of haughtiness.  In the third of the most holy lines writ and recorded in the Ruby Tablet by the pen of the unseen this is revealed: 

48 O BRETHREN! Be forbearing one with another and set not your affections on things below. Pride not yourselves in your glory, and be not ashamed of abasement. By My beauty! I have created all things from dust, and to dust will I return them again. 

49 O CHILDREN OF DUST! Tell the rich of the midnight sighing of the poor, lest heedlessness lead them into the path of destruction, and deprive them of the Tree of Wealth. To give and to be generous are attributes of Mine; well is it with him that adorneth himself with My virtues. 

50 O QUINTESSENCE OF PASSION! Put away all covetousness and seek contentment; for the covetous hath ever been deprived, and the contented hath ever been loved and praised. 


47 Ó, VÁGY GYERMEKEI! Tegyétek félre a kérkedés köntösét, és vessétek le a gőg ruházatát! 47

Ezt nyilatkoztatta ki a láthatatlan tolla a Rubin Tábla harmadik legszentebb sorába írva és feljegyezve: 48 Ó, FELEBARÁTOK! Legyetek elnézőek egymással, és ne ragaszkodjatok az alantas dolgokhoz! Ne büszkélkedjetek a dicsőségetekkel, és ne szégyelljétek a megaláztatást! Szépségemre! Mindent porból teremtettem, és porrá teszek majd ismét. 48

49 Ó, POR GYERMEKEI! Meséljetek a gazdagoknak a szegények éjféli sóhajairól, nehogy nemtörődömségük a romlás ösvényére vigye őket, és megfossza őket a Gazdagság Fájától! Adni és nagylelkűnek lenni az Én tulajdonságaim; jó annak, aki az Én erényeimmel ékesíti magát. 49

50 Ó, SZENVEDÉLY LEGLÉNYEGE! Tégy félre minden mohóságot, és keresd a megelégedettséget; mert a mohó mindig nélkülöz, míg a megelégedett mindig szeretetben és dicséretben részesül. 50

 

51 O SON OF MY HANDMAID! Be not troubled in poverty nor confident in riches, for poverty is followed by riches, and riches are followed by poverty. Yet to be poor in all save God is a wondrous gift, belittle not the value thereof, for in the end it will make thee rich in God, and thus thou shalt know the meaning of the utterance, “In truth ye are the poor,” and the holy words, “God is the all-possessing,” shall even as the true morn break forth gloriously resplendent upon the horizon of the lover’s heart, and abide secure on the throne of wealth. 

51 Ó, SZOLGÁLÓLEÁNYOM FIA! Ne légy bánatos a szegénységben, sem elbizakodott a gazdagságban, mert szegénységet gazdagság, és gazdagságot szegénység követ. Ám szegénynek lenni minden tekintetben, kivéve Istent: ez csodálatos adomány; ne becsüld le értékét, mert végül gazdaggá tesz téged, Istenhez vezet, és így érted majd meg az ige jelentését: „Igazából ti vagytok a szegények”, és a szent szavak: „Isten a mindent birtokló”, miként az igaz reggel, bukkannak elő dicsőségesen ragyogva a szerelmes szívének láthatárán, és biztonságban lakoznak majd a gazdagság trónusán. 51


52 O CHILDREN OF NEGLIGENCE AND PASSION! Ye have suffered My enemy to enter My house and have cast out My friend, for ye have enshrined the love of another than Me in your hearts. Give ear to the sayings of the Friend and turn towards His paradise. Worldly friends, seeking their own good, appear to love one the other, whereas the true Friend hath loved and doth love you for your own sakes; indeed He hath suffered for your guidance countless afflictions. Be not disloyal to such a Friend, nay rather hasten unto Him. Such is the daystar of the word of truth and faithfulness, that hath dawned above the horizon of the pen of the Lord of all names. Open your ears that ye may hearken unto the word of God, the Help in peril, the Self-existent.


52 Ó, HANYAGSÁG ÉS SZENVEDÉLY GYERMEKEI! Tűrtétek, hogy ellenségem házamba lépjen, és elűztétek barátomat, mert valaki más szeretetét zártátok szívetekbe, nem Engem. Figyelmesen hallgassátok a Barát szavait, és forduljatok az Ő édenkertje felé! A világi barátok önös hasznukat keresik, egymás iránti szeretetük látszólagos, míg az igaz Barát mindig is önmagatokért szeretett és szeret benneteket; sőt, hogy titeket vezessen, bizony, számtalan fájdalmat is elszenvedett. Ne legyetek hűtlenek egy ilyen Baráthoz, inkább siessetek Hozzá! Ilyen a hűség és az igazság szavának napcsillaga, mely a minden nevek Ura tollának láthatára fölé emelkedett. Nyissátok ki fületeket, hogy meghallhassátok Isten szavát, Ki a veszélyben Megsegítő, az Önmagától Létező! 52


53 O YE THAT PRIDE YOURSELVES ON MORTAL RICHES! Know ye in truth that wealth is a mighty barrier between the seeker and his desire, the lover and his beloved. The rich, but for a few, shall in no wise attain the court of His presence nor enter the city of content and resignation. Well is it then with him, who, being rich, is not hindered by his riches from the eternal kingdom, nor deprived by them of imperishable dominion. By the Most Great Name! The splendor of such a wealthy man shall illuminate the dwellers of heaven even as the sun enlightens the people of the earth! 

54 O YE RICH ONES ON EARTH! The poor in your midst are My trust; guard ye My trust, and be not intent only on your own ease. 

55 O SON OF PASSION! Cleanse thyself from the defilement of riches and in perfect peace advance into the realm of poverty; that from the well-spring of detachment thou mayest quaff the wine of immortal life. 


53 Ó, TI KIK HALANDÓ GAZDAGSÁGGAL BÜSZKÉLKEDTEK! Tudjátok meg igazán, hogy a vagyon hatalmas korlát a kereső és az ő vágya, a szerelmes és az ő szerelme között. A gazdagok, némelyeket kivéve, semmiképp nem jutnak be az Ő jelenlétének udvarába, sem nem lépnek be a megelégedés és megnyugvás városába. Jó hát annak, ki gazdag ugyan, de gazdagsága nem tartja vissza az örök királyságtól, sem nem fosztja meg a hervadhatatlan birodalomtól. A Legnagyobb Névre! Az ilyen vagyonos ember ragyogása úgy sugározza majd be a menny lakóit, mint ahogy a Föld népének világít a Nap! 53

54 Ó, FÖLD GAZDAGJAI! Rátok bíztam a köztetek élő szegényeket, óvjátok, aki az Enyém, és ne csak a saját kényelmetekkel törődjetek! 54

55 Ó, SZENVEDÉLY FIA! Tisztulj meg a gazdagság szennyétől, és tökéletes békével haladj a szegénység birodalmába, hogy a mindentől való elszakadás forrásának kútjából ihasd a halhatatlan élet borát! 55


56 O MY SON! The company of the ungodly increaseth sorrow, whilst fellowship with the righteous cleanseth the rust from off the heart. He that seeketh to commune with God, let him betake himself to the companionship of His loved ones; and he that desireth to hearken unto the word of God, let him give ear to the words of His chosen ones. 

57 O SON OF DUST! Beware! Walk not with the ungodly and seek not fellowship with him, for such companionship turneth the radiance of the heart into infernal fire. 

58 O SON OF MY HANDMAID! Wouldst thou seek the grace of the Holy Spirit, enter into fellowship with the righteous, for he hath drunk the cup of eternal life at the hands of the immortal Cup-bearer and even as the true morn doth quicken and illumine the hearts of the dead. 

59 O HEEDLESS ONES! Think not the secrets of hearts are hidden, nay, know ye of a certainty that in clear characters they are engraved and are openly manifest in the holy Presence. 


56 Ó, FIAM! Az istentelen társasága erősíti a bánatot, míg az igaz barátsága megtisztítja a rozsdától a szívet. Aki az Istennel való társalgásra vágyik, keresse az Ő szeretteinek társaságát, és aki Isten szavát kívánja hallani, figyelje az Ő választottainak szavát! 56

57 Ó, POR FIA! Vigyázz! Ne az istentelennel járd utad, és ne keresd barátságát, mert a nnak társasága pokol tüzévé teszi a lélek ragyogását! 57

58 Ó, SZOLGÁLÓLEÁNYOM FIA! Ha a Szentlélek kegyét keresed, az igazzal barátkozz, hiszen ő ivott az örök élet vizéből, a halhatatlan Pohárnok kezéből, és miként a tiszta hajnal, megébreszti és megvilágosítja a holtak szívét. 58

59 Ó, HANYAGOK! Ne higgyétek, hogy rejtettek a szív titkai: tudjátok meg bizonyosan, hogy ragyogó betűkkel vésve és nyíltan mutatkoznak meg azok a szent Lény előtt! 59

 


60 O FRIENDS! Verily I say, whatsoever ye have concealed within your hearts is to Us open and manifest as the day; but that it is hidden is of Our grace and favor, and not of your deserving. 

61 O SON OF MAN! A dewdrop out of the fathomless ocean of My mercy I have shed upon the peoples of the world, yet found none turn thereunto, inasmuch as every one hath turned away from the celestial wine of unity unto the foul dregs of impurity, and, content with mortal cup, hath put away the chalice of immortal beauty. Vile is that wherewith he is contented. 

62 O SON OF DUST! Turn not away thine eyes from the matchless wine of the immortal Beloved, and open them not to foul and mortal dregs. Take from the hands of the divine Cup-bearer the chalice of immortal life, that all wisdom may be thine, and that thou mayest hearken unto the mystic voice calling from the realm of the invisible. Cry aloud, ye that are of low aim! Wherefore have ye turned away from My holy and immortal wine unto evanescent water? 


60 Ó, BARÁTOK! Bizony mondom néktek, bármit is titkoltok szívetekben, a napnál világosabb és nyilvánvaló az Énelőttem; ám rejtve a Mi jóindulatunkból és kegyelmünkből maradhat, nem pedig a ti érdemeitek miatt. 60

61 Ó, EMBER FIA! Irgalmam mérhetetlen óceánjának egy harmatcseppjét hullattam a világ népeire, és mégsem találtam senkit, aki felé fordult volna, minthogy mind elfordult az egység égi borától a tisztátalanság zavaros seprője felé, és megelégedve a halandó kupával, félretolta a halhatatlan szépség kelyhét. Mily hitvány is az, amivel megelégszik! 61

62 Ó, POR FIA! Ne fordítsd el szemedet a halhatatlan Szeretett páratlan borától, és ne lásd a zavaros és halandó seprőt! Fogadd el az isteni Pohárnok kezéből a halhatatlan élet kelyhét, hogy tiéd lehessen minden bölcsesség, és hogy fölfigyelhess a halhatatlan birodalomból szólító titokzatos hangra! Kiáltsatok fennhangon, ti, kiknek alantas a célja! Miért fordultatok el az Én szent és halhatatlan boromtól az elpárolgó vízért? 62

 


63 O YE PEOPLES OF THE WORLD! Know, verily, that an unforeseen calamity followeth you, and grievous retribution awaiteth you. Think not that which ye have committed hath been effaced in My sight. By My beauty! All your doings hath My pen graven with open characters upon tablets of chrysolite. 

64 O OPPRESSORS ON EARTH! Withdraw your hands from tyranny, for I have pledged Myself not to forgive any man’s injustice. This is My covenant which I have irrevocably decreed in the preserved tablet and sealed with My seal. 

65 O REBELLIOUS ONES! My forbearance hath emboldened you and My long-suffering hath made you negligent, in such wise that ye have spurred on the fiery charger of passion into perilous ways that lead unto destruction. Have ye thought Me heedless or that I was unaware? 


63 Ó, VILÁG NÉPEI! Tudjátok meg bizony, hogy váratlan sorscsapás áll lesben, és súlyos megtorlás vár rátok! Ne gondoljátok, hogy mindaz, amit elkövetettetek, eltöröltetett Énelőttem! Szépségemre! Minden tetteteket krizolittáblákra véste élesen látható betűkkel az Én tollam. 63

64 Ó, FÖLD ZSARNOKAI! Engedjétek le zsarnokságra emelt kezeteket, mert megfogadtam, hogy nem bocsátom meg senki igazságtalanságát! Ez az Én szövetségem, melyet visszavonhatatlanul rendeltem el az őrzött táblán és zártam le pecsétemmel. 64

65 Ó, LÁZADÓK! Béketűrésem felbátorított, és elnézésem gondatlanná tett titeket, ilyeténképpen a szenvedély tüzes paripáján veszélyes utaknak vágtatok neki, melyek a romlás felé vezetnek. Azt gondoltátok tán, hogy Én ezzel nem törődöm, avagy nincs tudomásom minderről? 65


66 O EMIGRANTS! The tongue I have designed for the mention of Me, defile it not with detraction. If the fire of self overcome you, remember your own faults and not the faults of My creatures, inasmuch as every one of you knoweth his own self better than he knoweth others. 

67 O CHILDREN OF FANCY! Know, verily, that while the radiant dawn breaketh above the horizon of eternal holiness, the satanic secrets and deeds done in the gloom of night shall be laid bare and manifest before the peoples of the world. 

68 O WEED THAT SPRINGETH OUT OF DUST! Wherefore have not these soiled hands of thine touched first thine own garment, and why with thine heart defiled with desire and passion dost thou seek to commune with Me and to enter My sacred realm? Far, far are ye from that which ye desire. 


66 Ó, KIVÁNDORLÓK! A nyelvet, melyet az Én említésemre szántam, ócsárlással be ne piszkoljátok! Ha az én tüze úrrá lesz rajtatok, saját hibáitokra emlékezzetek, és ne teremtményeim hibáira, minthogy saját énjét mindenki jobban ismeri, mint ismer másokat. 66

67 Ó, ÁBRÁND GYERMEKEI! Tudjátok bizony, hogy amíg a sugárzó hajnal hasad az örök szentség láthatára felett, a sátáni titkok és az éj homályában elkövetett tettek feltáratnak és napvilágra jutnak a világ népei előtt. 67

68 Ó, PORBÓL SARJADT GYOM! Beszennyezett kezeiddel miért nem saját ruhádat érinted először, és vágytól és szenvedélytől mocskos szívvel miért igyekszel Vélem társalogni, és szent birodalmamba belépni? Távol, mily távol vagy te attól, ami után vágyakozol! 68

69 O CHILDREN OF ADAM! Holy words and pure and goodly deeds ascend unto the heaven of celestial glory. Strive that your deeds may be cleansed from the dust of self and hypocrisy and find favor at the court of glory; for ere long the assayers of mankind shall, in the holy presence of the Adored One, accept naught but absolute virtue and deeds of stainless purity. This is the daystar of wisdom and of divine mystery that hath shone above the horizon of the divine will. Blessed are they that turn thereunto. 

70 O SON OF WORLDLINESS! Pleasant is the realm of being, wert thou to attain thereto; glorious is the domain of eternity, shouldst thou pass beyond the world of mortality; sweet is the holy ecstasy if thou drinkest of the mystic chalice from the hands of the celestial Youth. Shouldst thou attain this station, thou wouldst be freed from destruction and death, from toil and sin. 


69 Ó, ÁDÁM GYERMEKEI! A szent szavak és a tiszta és jóságos tettek az égi dicsőség mennyébe emelkednek. Azon igyekezzetek, hogy tetteitek megtisztuljanak az én és a képmutatás porától, és kegyre találjanak a dicsőség udvarában; mivel nemsokára az emberiség próbamívesei az Imádott szent jelenlétében már csakis a tökéletes erényt és a makulátlan tisztaság tetteit fogadják majd el. Íme, ez a bölcsesség és isteni misztérium napcsillaga, amely felragyogott az isteni akarat láthatárán. Áldottak azok, kik felé fordulnak. 69

70 Ó, VILÁGIASSÁG FIA! Kellemes a lét országa, bárcsak elérhetnél oda; dicsőséges az örökkévalóság tartománya, bárcsak túlemelkednél a halandóság világán; édes a szent elragadtatás, ha iszol a titkok kelyhéből, az égi Ifjú kezéből. Ha eléred ezt az állást, megszabadulsz pusztulástól és haláltól, küszködéstől és bűntől. 70


71 O MY FRIENDS! Call ye to mind that covenant ye have entered into with Me upon Mount Paran, situate within the hallowed precincts of Zaman. I have taken to witness the concourse on high and the dwellers in the city of eternity, yet now none do I find faithful unto the covenant. Of a certainty pride and rebellion have effaced it from the hearts, in such wise that no trace thereof remaineth. Yet knowing this, I waited and disclosed it not. 

72 O MY SERVANT! Thou art even as a finely tempered sword concealed in the darkness of its sheath and its value hidden from the artificer’s knowledge. Wherefore come forth from the sheath of self and desire that thy worth may be made resplendent and manifest unto all the world. 

73 O MY FRIEND! Thou art the daystar of the heavens of My holiness, let not the defilement of the world eclipse thy splendor. Rend asunder the veil of heedlessness, that from behind the clouds thou mayest emerge resplendent and array all things with the apparel of life. 


71 Ó, BARÁTAIM! Emlékezzetek a szövetségre, melyre Vélem Parán hegyén, Zamán megszentelt földjén léptetek! Az égi seregeket és az örökkévalóság városának lakóit hívtam tanúságul, s most mégsem találok senkit, ki hű lenne a szövetséghez. Bizony, a gőg és lázadás törölte azt ki a szívekből, olyannyira, hogy semmi nyoma sem maradt. Én ezt tudtam, mégis vártam és mit sem szóltam. 71

72 Ó, SZOLGÁM! Olyan vagy te, mint egy finoman megmunkált kard hüvelyének sötétjébe zárva, melynek értéke rejtve marad a műértő szeme elől. Jöjj ezért hát elő az én és a vágy burkából, hogy értéked felragyogjon, és nyilvánvalóvá váljon az egész világ előtt! 72

73 Ó, BARÁTOM! Te vagy az Én szentségem égboltjának napcsillaga, ne engedd, hogy a világi szenny ragyogásodat elhomályosítsa! Tépd le a nemtörődömség fátylát, hogy a felhők mögül tündöklőn bukkanhass elő, és mindent az élet öltözékével díszíthess föl! 73


74 O CHILDREN OF VAINGLORY! For a fleeting sovereignty ye have abandoned My imperishable dominion, and have adorned yourselves with the gay livery of the world and made of it your boast. By My beauty! All will I gather beneath the one-colored covering of the dust and efface all these diverse colors save them that choose My own, and that is purging from every color. 

75 O CHILDREN OF NEGLIGENCE! Set not your affections on mortal sovereignty and rejoice not therein. Ye are even as the unwary bird that with full confidence warbleth upon the bough; till of a sudden the fowler Death throws it upon the dust, and the melody, the form and the color are gone, leaving not a trace. Wherefore take heed, O bondslaves of desire! 

76 O SON OF MY HANDMAID! Guidance hath ever been given by words, and now it is given by deeds. Every one must show forth deeds that are pure and holy, for words are the property of all alike, whereas such deeds as these belong only to Our loved ones. Strive then with heart and soul to distinguish yourselves by your deeds. In this wise We counsel you in this holy and resplendent tablet. 


74 Ó, ÖNTELTSÉG GYERMEKEI! Múló uralomért hagytátok el az Én hervadhatatlan birodalmamat, és a világ tarka öltözékével ékesítettétek magatokat, s azzal kérkedtek. Szépségemre! Mindenkit a por egyszínű leple alá gyűjtök majd össze, és eltörlöm e különféle színeket azok kivételével, kik az Enyémet választják, és kik megtisztulnak minden színtől. 74

75 Ó, HANYAGSÁG GYERMEKEI! Ne a halandó uralomhoz vonzódjatok, s ne abban örvendezzetek! Olyanok vagytok, mint a gyanútlan madár, mely teljes magabiztossággal dalol az ágon, míg a vadászó Halál hirtelen porba nem taszítja, és a dallam, a forma és a színek eltűnnek, nyomot sem hagyva. Ezért vigyázzatok hát, ó, vágy rabszolgái! 75

76 Ó, SZOLGÁLÓLEÁNYOM FIA! Mindeddig szavakkal adatott az útmutatás, de most a tettek beszélnek. Mindenkinek tiszta és szent cselekedeteket kell felmutatnia, mert a szavak mindenkinek egyaránt javai, míg az efféle tettek csak a Mi szeretteink sajátjai. Szívvel és lélekkel azon igyekezzetek hát, hogy tettekkel különböztessétek meg magatokat! Imígyen szól tanácsunk néked e szent és ragyogó táblán. 76


77 O SON OF JUSTICE! In the night-season the beauty of the immortal Being hath repaired from the emerald height of fidelity unto the Sadratu’l-Muntahá, and wept with such a weeping that the concourse on high and the dwellers of the realms above wailed at His lamenting. Whereupon there was asked, Why the wailing and weeping? He made reply: As bidden I waited expectant upon the hill of faithfulness, yet inhaled not from them that dwell on earth the fragrance of fidelity. Then summoned to return I beheld, and lo! certain doves of holiness were sore tried within the claws of the dogs of earth. Thereupon the Maid of heaven hastened forth unveiled and resplendent from Her mystic mansion, and asked of their names, and all were told but one. And when urged, the first letter thereof was uttered, whereupon the dwellers of the celestial chambers rushed forth out of their habitation of glory. And whilst the second letter was pronounced they fell down, one and all, upon the dust. At that moment a voice was heard from the inmost shrine: “Thus far and no farther.” Verily We bear witness to that which they have done and now are doing. 

/>77 Ó, IGAZSÁGOSSÁG FIA! Éjnek idején a halhatatlan Lény szépsége megtért a hűség smaragd magaslatáról a Sadratu'l-Muntahához, és olyan keservesen zokogott, hogy az égi seregek és a mennyei birodalmak lakói is feljajdultak siránkozására. Ekkor elhangzott a kérdés: miért e sírás és jajgatás? Ő így felelt: parancs szerint várakozással telve álltam a hűség dombján, mégsem lélegeztem be a hűségnek a föld lakóitól érkező illatát. Majd visszatérésre szólítván megpillantottam: lám, a szentség galambjainak némelyike a föld kutyáinak karmai közt vergődött. Erre a mennyei Hajadon leplezetlenül és ragyogón elősietett titokzatos udvarházából, és nevüket kérdezte, és minden név elhangzott, egyet kivéve. És midőn a sürgetésre annak első betűje kimondatott, a mennyei termek lakói elősiettek dicső hajlékukból. És a második betű kiejtésekor egytől egyig a porba vetették magukat. Abban a pillanatban megszólalt egy hang a legbensőbb szentélyből: „Eddig, és ne tovább!”. Valóban, tanúskodunk arról, amit tettek és most is cselekednek. 77


78 O SON OF MY HANDMAID! Quaff from the tongue of the merciful the stream of divine mystery, and behold from the dayspring of divine utterance the unveiled splendor of the daystar of wisdom. Sow the seeds of My divine wisdom in the pure soil of the heart, and water them with the waters of certitude, that the hyacinths of knowledge and wisdom may spring up fresh and green from the holy city of the heart. 

79 O SON OF DESIRE! How long wilt thou soar in the realms of desire? Wings have I bestowed upon thee, that thou mayest fly to the realms of mystic holiness and not the regions of satanic fancy. The comb, too, have I given thee that thou mayest dress My raven locks, and not lacerate My throat. 


78 Ó, SZOLGÁLÓLEÁNYOM FIA! Kortyolj az irgalmas ajkairól fakadó isteni titkok folyamából, és lásd, miként tárul eléd az isteni Ige hajnalából a bölcsesség napcsillagának leplezetlen ragyogása! A szív tiszta talajába vesd el isteni bölcsességem magvait, s öntözd azokat a bizonyosság vizével, hogy a tudás és bölcsesség jácintjai frissen és zölden hajthassanak ki a szív szent városában! 78

79 Ó, VÁGY FIA! Meddig szárnyalsz még a vágy birodalmaiban? Azért ajándékoztam néked szárnyakat, hogy a titokzatos szentség birodalmaiba szállhass, nem pedig a sátáni képzelet régióiba. A fésűt is azért adtam néked, hogy elsimíthasd holló fürtjeimet, nem pedig azért, hogy torkomat szaggasd vele. 79


80 O MY SERVANTS! Ye are the trees of My garden; ye must give forth goodly and wondrous fruits, that ye yourselves and others may profit therefrom. Thus it is incumbent on every one to engage in crafts and professions, for therein lies the secret of wealth, O men of understanding! For results depend upon means, and the grace of God shall be all-sufficient unto you. Trees that yield no fruit have been and will ever be for the fire.

 81 O MY SERVANT! The basest of men are they that yield no fruit on earth. Such men are verily counted as among the dead, nay better are the dead in the sight of God than those idle and worthless souls. 

82 O MY SERVANT! The best of men are they that earn a livelihood by their calling and spend upon themselves and upon their kindred for the love of God, the Lord of all worlds. 


80 Ó, SZOLGÁIM! Ti vagytok az Én kertem fái; teremjetek hát ép és csodálatos gyümölcsöket, melyek magatoknak és másoknak is hasznára válnak! Ezért kötelező mindenki számára, hogy mesterséggel és hivatással foglalatoskodjon, mert ebben rejlik a gazdagság titka, ó, értő emberek. Mert az eredmény az eszközöktől függ, s így lesz mindent megelégítő számotokra Isten kegyelme. Most és mindörökkön tűzre való a fa, mely gyümölcsöt nem terem. 80

81 Ó, SZOLGÁM! A legalantasabb emberek azok, kik nem teremnek gyümölcsöt a Földön. Az ilyen ember bizony halottnak számít, sőt, előbbre valók a halottak Isten szemében, mint az ilyen tétlen, érdemtelen lelkek. 81

82 Ó, SZOLGÁM! A legjobb emberek azok, akik hivatásukkal keresik kenyerüket, s abból tartják fenn magukat és övéiket, szeretetük miatt Isten iránt, Ki minden világok Ura. 82


The mystic and wondrous Bride, hidden ere this beneath the veiling of utterance, hath now, by the grace of God and His divine favor, been made manifest even as the resplendent light shed by the beauty of the Beloved. I bear witness, O friends! that the favor is complete, the argument fulfilled, the proof manifest and the evidence established. Let it now be seen what your endeavors in the path of detachment will reveal. In this wise hath the divine favor been fully vouchsafed unto you and unto them that are in heaven and on earth. All praise to God, the Lord of all Worlds. 


A titokzatos és csodálatos Menyasszony, kit eddig az ige fátyla rejtett, most, Isten kegyelméből és az Ő égi kegyéből oly nyilvánvalóvá lett, akár a Szeretett szépségéből áradó káprázó fény. Tanúságot teszek – ó, barátaim! –, hogy a kegy teljes, az ígéret beteljesült, a bizonyság nyilvánvaló, a tanúság megtétetett. Lássék hát, mi tárul fel törekvéseitek során a világi dolgoktól való elfordulás ösvényén! Ekképp adatott meg az isteni kegy teljességében számotokra, és mindazok számára, kik a mennyben és a földön lakoznak. Minden dicsőség Istené, minden Világok Uráé!


Magyarországi Bahá’í Közösség1053 Budapest, Ferenciek tere 3. II. em. 4Telefon/Fax: (1) 266-4004Email: info@bahai.huSkype: bahai_kozpont
www.bahai.hu

Szerzo: Bahá’u’lláh - Kategoria: Bahá’u’lláh - Oldal: 0 - Fejezet: 0
© Erfán.cz & phpRS