"...ponorte sa do tohto Oceánu, v ktorého hĺbkách sa
ukrýjú perly múdrosti a rozmluvy..."
Bahá’u’lláh
Hľadanie
Rozšírené hľadanie

Kategória
  Bahá'í
   Bahá'í štúdia
   Bahá'í-základné texty
   Kompilácie
 

Ruže lásky (Výber citátov na zamyslenie)


Ruže lásky
Výber citátov na zamyslenie


--------------------------------------------------------------------------------

Ó priateľu!

Do záhrady svojho srdca zasaď jedine ružu lásky
a z rúk nepusť slávika náklonnosti a túžby.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Kedykoľvek len môžete, zapáľte pri každom stretnutí sviecu lásky,
potešte a povzbuďte svojím súcitom každé srdce.
Starajte sa o každého cudzinca ako o svojho blízkeho
a prejavujte cudzej duši rovnakú lásku a dobrotu,
akú prejavujete svojím verným priateľom.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Ak sa objaví myšlienka na vojnu,
bráňte sa proti nej silnejšou myšlienkou mieru.
Nenávistné myšlienky treba zničiť
mocnejšími myšlienkami lásky.
Myšlienky na vojnu ničia všetku svornosť,
pohodu, pokoj a radosť.
Myšlienky lásky umožňujú bratstvo,
mier, priateľstvo a šťastie.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Boli ste stvorení, aby ste si navzájom preukazovali
lásku, a nie neprístojnosť a nevraživosť.
Nepýšte sa láskou k sebe samým,
ale láskou k svojím druhom.
Nehrďte sa láskou k svojej krajine,
ale láskou k celému ľudstvu.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Blahobyt ľudstva, jeho mier
a bezpečie dosiahneme až vtedy,
keď pevne ustanovíme jeho jednotu.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Pýšiť sa nemá ten,
kto miluje vlastnú krajinu,
ale skôr ten, kto miluje celý svet.
Zem je len jediná krajina, ktorú obýva ľudstvo.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Byť bahájom jednoducho znamená milovať celý svet,
milovať ľudstvo a usilovať sa mu slúžiť,
pracovať pre celosvetový mier
a celosvetové bratstvo.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Svetlo jednoty je natoľko mocné,
že dokáže osvetliť celú zem.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Skutočným človekom je dnes ten,
kto sa zasvätí službe celému ľudskému rodu.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Všetci ľudia boli stvorení, aby napomáhali
neustále napredujúcej civilizácii…
Konať ako zver na poli nie je hodné človeka.
K jeho dôstojnosti patria cnosti, akými je znášanlivosť,
milosrdenstvo, milosť a láskavosť
voči všetkým národom a kmeňom zeme.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Keď získate duchovný svet, materiálny nestrácate.
Veď keď vyjdete na horné poschodie, neopúšťate dom.
Dolné poschodie ostáva pod vami.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Pre človeka niet väčšieho daru
než môcť potešiť srdce blížneho.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Milujte ľudské stvorenia kvôli Bohu,
a nie kvôli nim samotným.
Ak ich budete milovať kvôli Bohu,
nikdy sa nenahneváte, ani nebudete netrpezliví.
Ľudstvo nie je dokonalé.
Každá ľudská bytosť má svoje neduhy.
Ak sa budete dívať na ľudí tak,
že si budete uvedomovať len ich samotných,
vždy vás to zarmúti.
No ak si budete uvedomovať Boha,
potom budete ľudí milovať a budete k nim milí,
pretože Boží svet je svetom dokonalosti
a úplného milosrdenstva.
Preto nehľaďte na nedostatky druhých.
Dívajte sa zrakom odpustenia.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

V blízkej budúcnosti nadíde čas,
keď sa ľudstvo stane omnoho vnímavejším než v súčasnosti.
Zámožný človek už nebude užívať luxus,
keď okolo seba uvidí žalostnú chudobu.
Keď bude chcieť byť sám šťastný,
prinúti ho to vynaložiť svoje bohatstvo na vytvorenie
lepších podmienok pre okolie, v ktorom žije.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Vďaka láske vám nič nepadne zaťažko.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Rozjasnite a posväťte si srdce.
Nech ho neznevažuje tŕnie nenávisti
a bodľačie zlovoľnosti.
Prebývate v jednom svete
a stvorilo vás pôsobenie jednej vôle.
Blahoslavený je ten,
kto sa so všetkými ľuďmi stretáva
v duchu najväčšej miloty a lásky.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Nič neurobí človeka šťastnejším ako láska.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Duchovné šťastie je pravým základom života človeka,
pretože žijeme, aby sme cítili šťastie,
nie trápenie, potešenie, a nie zármutok.
Šťastie znamená život, zármutok smrť.
Duchovné šťastie predstavuje život večný,
svetlo, za ktorým nenasleduje tma...

Tohto veľkého požehnania a vzácneho daru
sa dostáva človeku len pomocou Božieho vedenia...
Týmto šťastím je jedine láska Božia.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Zo všetkých pútí najväčšou
je utešiť srdce naplnené smútkom.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Keď sa vám srdce naplní láskou Božou,
nezostane v ňom miesta pre zármutok.
Bude v ňom len láska a šťastie.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Pre vás si želám duchovnú výnimočnosť.
To znamená, že sa musíte stať vynikajúcimi
a výnimočnými v morálke.
Musíte sa nado všetko vynímať v láske k Bohu.
Musíte vynikať láskou k ľudstvu, jednotou a súhrou
, láskou a spravodlivosti.
Skrátka, musíte vynikať všetkými cnosťami
ľudského sveta, vernosťou a úprimnosťou,
spravodlivosťou a poctivosťou, vytrvalosťou a stálosťou,
ľudomilnými činmi a službou ľudskému svetu,
láskou ku každej ľudskej bytosti,
jednotou a súhrou so všetkými ľuďmi,
tým, že budete odstraňovať predsudky
a hlásať svetový mier.
A napokon musíte vynikať nebeským osvietením
a tým, že získate dary Božie.
Takúto výnimočnosť si pre vás želám.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Buď štedrý v dobách dostatku
a vďačný v nešťastí.
Buď hoden dôvery svojho blížneho
a hľaď naňho s jasnou a priateľskou tvárou.
Buď pokladom chudobnému,
nabádaním pre bohatého,
odpoveďou na plač núdzneho,
dodržovateľom posvätnosti svojho sľubu.
V úsudku buď nestranný, v reči opatrný.
Nebuď k nikomu nespravodlivý
a preukazuj všetkým ľuďom miernosť...

Nech sa všetky tvoje skutky
vyznačujú čestnosťou a priamosťou.
Buď domovom pre cudzinca,
balzamom pre trpiaceho,
pevnou vežou pre utečenca.
Buď ozdobou na tvári pravdy,
korunou na čele vernosti,
pilierom chrámu poctivosti, ...
žiarou nad obzorom cnosti,...
slnkom na nebi štedrosti,...
ovocím na strome pokory.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Poskytnite svojmu dieťaťu dobré vzdelanie.
Usilujte sa, aby dostalo to najlepšie,
čo si môžete dovoliť.
Nech sa môže tešiť z výhod tohto nádherného veku.
Spravte všetko pre to, aby deti duchovne rástli.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Najlepší medzi ľuďmi sú tí,
ktorí si na živobytie zarábajú povolaním
a výťažok z neho dávajú na seba
i na svojich blízkych pre lásku k Bohu,
Pánu všetkých svetov.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Nech je každé ráno lepšie ako večer
a každý zajtrajšok bohatší ako včerajšok.
Zásluhy človeka spočívajú v službe a cnosti,
a nie v lesku majetku a bohatstva.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Najväčším väzením je väzenie vlastného ega.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Nemyslite na seba,
ale myslite na štedrosť Božiu.
Tak budete vždy šťastní.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Všetci by sme mali navštevovať chorých.
Veľmi im pomáha, keď za nimi v ich utrpení
a bolesti príde priateľ…

Radosť vie byť mocným liekom pre každého chorého…

... účinkuje lepšie než samotný liek.
Keď navštevujete nemocných a trpiacich,
neustále pamätajte na lásku a cit.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

V krátkosti, žiarte ako lampa a vaším svetlom
nech sa stanú ľudské cnosti...
Buďte dôveryhodní, úprimní, láskaví a plní cudnosti.
Buďte žiariví, buďte duchovní, buďte božskí,
buďte vznešení, buďte podnecovaní Bohom, ...

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Podstatu viery predstavuje
nemnoho slov a preveľa činov.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Ak vám niekto vstúpi do cesty,
snažte sa mu byť priateľom,
ak vás niekto bodne do srdca,
buďte liečivou masťou na jeho bolesti,
ak sa vám niekto posmieva
a zosmiešňuje vás,
podíďte k nemu s láskou.
Ak niekto na vás zvalí svoju vinu,
chváľte ho, ak vám ponúkne smrteľný jed,
dajte mu na oplátku vyberaného medu...
ak je on tŕňmi,
vy buďte jeho ružami a vonnými bylinami.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Jazyk si skrášlite pravdovravnosťou,
ó ľudia,
a duše si ozdobte príkrasou čestnosti.
Nie že budete s druhými zaobchádzať zradne.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Ak obrátite tvár k Bohu,
bude na vás slnce žiariť zovšadiaľ.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Človeka považujte za studnicu
oplývajúcu drahokamami nedoceniteľnej hodnoty.
Jedine výchovou sa dá docieliť,
že sa jeho poklady vyjavia,
a umožniť tak ľudstvu,
aby ich využilo.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Nadovšetko milujúci Boh stvoril človeka,
aby vyžaroval božské svetlo
a aby svojimi slovami, skutkami
a životom zdokonaľoval svet.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Ó synu ducha!

Moja prvá rada znie:
Maj čisté, láskavé a žiarivé srdce,
aby si mohol získať
mocnárstvo pradávne, nepomíňajúce a trvalé.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Radosť nám dáva krídla!
V čase radosti naše sily pookrejú,
myslenie spozornie a naše chápanie zbystrie.
Dokážeme sa lepšie vyrovnávať so svetom
a nájsť svoje uplatnenie.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Neviete azda,
prečo sme vás všetkých stvorili z rovnakého prachu?
Aby sa nik nemohol povyšovať nad ostatných.
V srdci neustále uvažujte o tom, ako ste boli stvorení.
Nakoľko sme vás všetkých stvorili z rovnakej podstaty,
musíte byť ako jedna duša,
kráčať tými istými nohami,
jesť tými istými ústami,
prebývať v tej istej krajine,
aby sa z vašej najvnútornejšej bytosti
mohli vďaka skutkom a činom vyjaviť
znamenia jednoty a podstata odpútania sa.

Bahá’u’lláh


--------------------------------------------------------------------------------

Buďte šťastní, …
usmievajte sa, smejte a radujte sa,
aby tak druhí boli vďaka vám šťastní.

‘Abdu’l-Bahá


--------------------------------------------------------------------------------

Nepovažujte sa za cudzích.
Ste plody jedného stromu a listy jednej vetvy.

Bahá’u’lláh

Autor: - Kategoria: Bahá'í - Strany: 0 - Kapitoly: 0
© Erfán.cz & phpRS Bahá’í index-sk